Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ PISA ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η κυβέρνηση του μαύρου μετώπου τολμά να στέλνει δήθεν ανεξάρτητους ερευνητές στα σχολεία για να τα αξιολογήσουν με βάση τους δείκτες της PISA!!
Οι δείκτες της PISA αποτελούν μέσο στα χέρια του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την υπονόμευση κάθε στοιχείου γενικής μόρφωσης και τη στροφή στις κατακερματισμένες δεξιότητες, για την είσοδο ιδιωτών στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει ότι η αξιολόγηση αυτή αποτελεί τμήμα της στρατηγικής της Λισσαβόνας για την υποταγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς.
Το πρόγραμμα PISA αποτιμά την ικανότητα των μαθητών ν’ αξιοποιούν γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου δήθεν ν’ ανταποκριθούν στις «προκλήσεις» της καθημερινής ζωής. Με τον τρόπο αυτό υποβαθμίζουν κάθε ευρύτερη και ουσιαστική μόρφωση και προσανατολίζουν στη δια βίου κατάρτιση. Τελικά, η απαραίτητη γνώση για την PISA είναι εκείνο που χρειάζονται οι επιχειρήσεις, στις απαιτήσεις των οποίων πρέπει ο άνθρωπος ευέλικτα να προσαρμόζεται διαρκώς. Τίποτε άλλο πέρα από τη δυνατότητα κάποιων υπολογισμών, στοιχειώδους επικοινωνιακού χειρισμού της γλώσσας και ανάγνωσης και μιας αποσπασματικής επαφής με το φυσικό κόσμο. Αυτό είναι το μίνιμουμ που καταγράφει και στο οποίο προσανατολίζει τα εκπαιδευτικά συστήματα. Όλα τα άλλα είναι απαραίτητα μόνο για τις ελίτ και όχι για τη μεγάλη μάζα των παιδιών που αποφοιτούν από την υποχρεωτική εκπαίδευση.
Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω διαφορετικών ερωτηματολογίων που θα διανεμηθούν σε διευθυντές, γονείς, μαθητές. Οι ερωτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: πηγές χρηματοδότησης (δημόσιες- ιδιωτικές), καταγραφή προσλήψεων – απολύσεων – εργασιακών σχέσεων – κατόχων ή μη πιστοποιητικών διδακτικής επάρκειας, «καινοτομία», επιμόρφωση – αξιολόγηση εκπαιδευτικών, βαθμός αποκέντρωσης – αυτονομίας σχολείου, αναλυτικά προγράμματα – διδακτικές μέθοδοι, διαφοροποίηση προγραμμάτων σπουδών κ.ο.κ.
■ Η PISA είναι μοχλός για τη νομιμοποίηση της εφεδρείας και των απολύσεων με «κριτήρια». Είναι μοχλός για το νέο σχολείο της ταξικής διαφοροποίησης και της εισβολής των χορηγών.
■ Να σημάνει ξεσηκωμός σε όλα τα σχολεία, και ιδιαίτερα σε όσα θα αξιολογηθούν. Να οργανωθεί η αντίσταση από τώρα και μέχρι την άνοιξη που θα έρθουν οι αξιολογητές. Να πάρουν θέση οι Σύλλογοι Διδασκόντων ότι δεν αποδέχονται την PISA και δεν θα συνδράμουν στην υλοποίηση του δήθεν αθώου ερευνητικού προγράμματος.
■ Να δυναμώσει το κοινωνικό μέτωπο γονιών – εκπαιδευτικών – μαθητών – εργαζομένων ενάντια στην πολιτική που αδειάζει τα κεφάλια των μαθητών και γεμίζει τις τσέπες των μονοπωλίων.
- Ενιαίο 12χρονο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο γενικής μόρφωσης για όλα τα παιδιά.
- Να μην περάσει η αξιολόγηση της PISA
- Κάτω η πολιτική του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για την παιδεία.
- Κάτω η κυβέρνηση και τα κόμματα που υπηρετούν τα μονοπώλια.

               Ο Πρόεδρος                                                        Η  Γ. Γραμματέας 
         Μαστροκώστας Κώστας                                             Πανοπούλου Φωτεινή