Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

ΑΙΤΗΣΗ Μελών Τ.Ε.Ε. Τμ. Αν. Στερεάς Ελλάδας / Ευρυτανίας Μελών Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.Νομ. Τμ. Φθιώτιδας - Ευρυτανίας

 Καρπενήσι 19-01-2012
ΠΡΟΣ :
•κ. Καρανίκα Ηλία  Βουλευτή Ευρυτανίας
•Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Π. Ε. Ευρυτανίας
•Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Καρπενησίου
•Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Αγράφων
   Κύριοι,
   πριν λίγες ημέρες,  τέθηκε από το ΥΠΕΚΑ σε δημόσια διαβούλευση  το με ημερομηνία 19-12-2011 σχέδιο Π.Δ. με τίτλο  «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης». Μεταξύ άλλων το άρθρο 14 αναφέρεται στις «Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης και Χρήσεων».
Οι περιοχές αυτές είναι οι εκτός σχεδίου περιοχές, εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων εκτός ορίων οικισμού με πληθυσμό μικρότερο από 2.000 κατοίκων, εκτός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923, εκτός των προς πολεοδόμηση περιοχών και των περιοχών προστασίας. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο καταργείται το δικαίωμα ανέγερσης κατοικίας πλην της περίπτωσης όπου ο ιδιοκτήτης είναι απασχολούμενος με την κύρια εκμετάλλευση (δηλαδή αγρότης). Στην ουσία καταργεί το δικαίωμα δόμησης κατοικίας (κύριας, εξοχικής ή παραθεριστικής) σε εκτός σχεδίου έκταση που σήμερα είναι οικοδομήσιμη με τους κανόνες που ισχύουν.
   Η εφαρμογή των παραπάνω θα αποτελέσει μία αιφνιδιαστική ανατροπή των ισχυόντων όρων και συνθηκών δόμησης αφού είναι ακαριαίο, μιας και δεν προβλέπεται στο Π.Δ καμιά μεταβατική διάταξη που να προστατεύει τους τωρινούς ιδιοκτήτες. Σημειωτέον δε ότι η πλειονότητα των πολιτών πλήρωσε φόρο (είτε κληρονομιάς, είτε μεταβίβασης) στο κράτος και συνέταξε νόμιμα συμβόλαια για να την αποκτήσει. Εντύπωση δε προκαλεί ο τρόπος που επιχειρείται να περάσει αυτή η απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης δηλαδή, σε ένα άρθρο, ενός Προεδρικού Διατάγματος και όχι σε ένα νομοσχέδιο που θα τεθεί σε διαβούλευση ανοικτά στη Βουλή (επιτροπές και ολομέλειά της) ώστε με παρρησία όλα τα κόμματα και οι βουλευτές να τοποθετηθούν ανάλογα, αν θέλουν να συμπράξουν ή όχι στην απαξίωση της περιουσίας των Ελλήνων Πολιτών.
   Πέραν των γενικών προβλημάτων που θα δημιουργήσει στους πολίτες  θα βλάψει και το ίδιο το κράτος, π.χ. θα ζημιωθεί από τα έσοδα που θα είχε από την όποια οικοδομική δραστηριότητα και μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων και θα αυξηθεί η ύφεση.  Η αφαίρεση της κατοικίας από τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις εκτός σχεδίου περιοχές θα πλήξει άμεσα την Ευρυτανία και τους Ευρυτάνες όπως επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε :
•Θα εκμηδενίσει την όποια αξία είχε η κατοχή γης, όπου στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε θα μπορούσε να βοηθήσει οικονομικά τους Ευρυτάνες,
•Θα πλήξει αμέτρητες ομάδες επαγγελματιών όπως μηχανικοί, συμβολαιογράφοι, οικοδόμοι, τεχνίτες, δικηγόροι, μεσίτες, έμποροι οικοδομικών υλικών και πολλοί άλλοι, (σύνολο περίπου 180 επαγγέλματα),
•Θα τερματιστεί η κατασκευή εξοχικών και παραθεριστικών κατοικιών, δραστηριότητα πολλή σημαντική για την τοπική οικονομία, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής τους αλλά πολύ περισσότερο στη διάρκεια του χρόνου για ένα πλήθος επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφέ, χιονοδρομικό κέντρο, περίπτερα κλπ).
   Εκτός των αμέτρητων προβλημάτων και αδικιών που θα δημιουργηθούν και αφορούν όλο τον νομό, ο Δήμος Καρπενησίου πλήττεται  ιδιαίτερα διότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του σχεδίου Π.Δ.  προβλέπεται ότι  «από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων 1ου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Ρυθμιστικά Σχέδια , κλπ) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος, εκτός αν έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο για την έγκριση του σχεδίου ΣΧΟΠ . Είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμοδίου για την έγκριση του σχεδίου Οργάνου και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου ΣΧΟΠ, να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος».  Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να γίνει η πολυπόθητη αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. πόλεως Καρπενησίου, που τόση συζήτηση έγινε γι’ αυτό.
   Θεωρούμε ότι όλοι οι φορείς πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ο καθένας από τη θέση του, ώστε να αποτραπεί η καταστροφική κατάργηση της δόμησης κατοικίας στις εκτός σχεδίου περιοχές. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος εξάλλου δεν γίνεται με αφοριστικές τακτικές ούτε με καθολικές απαγορεύσεις. Οι τοπικές κοινωνίες μπορούν μέσω των εργαλείων που διαθέτουν (π.χ. Γ.Π.Σ.) να καθορίζουν που και με ποιους όρους μπορούν να δομηθούν  κατοικίες.
   Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε τις παρακάτω ενέργειες από μέρους σας :
•Ο Βουλευτής κ. Καρανίκας Ηλίας να εκφράσει δημόσια την διαφωνία του, να δραστηριοποιηθεί σε κυβερνητικό επίπεδο και να ασκήσει την όποια πίεση μπορεί στους αρμόδιους Υπουργούς.
•Ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Καραμπάς και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να δραστηριοποιηθούν σε επίπεδο Περιφέρειας και να εκφράσουν την πλήρη αντίθεση τους στους αρμόδιους Υπουργούς και κυβερνητικούς παράγοντες.
•Τα Δημοτικά Συμβούλια των Δ. Καρπενησίου και Δ. Αγράφων να πάρουν απόφαση η οποία να ζητά από το ΥΠΕΚΑ να αποσύρει την απαγόρευση της δόμησης κατοικίας, συμπεριλαμβάνοντας την κατοικία στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης χωρίς καμία προϋπόθεση (απασχόληση του ιδιοκτήτη με την κύρια εκμετάλλευση). Την απόφαση τους να την δημοσιεύσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ που γίνεται η δημόσια διαβούλευση: http: //www. opengov. gr/minenv/ ?p=3160&cpage=2 #comment-11237).
Με  κάθε  τιμή,
Οι  Αιτούντες
Μπουμπουρής Θανάσης
Μπακατσιάς Πέτρος
Κεφαλά Γιούλη
Βαξεβάνος Θεόδωρος
Κούτσικος Πέτρος
Γκορόγια Γεωργία
Καρφή Ελισάβετ
Λάππας Γεώργιος   
Στερόπουλος Θανάσης
Λερογιάννης Ευάγγελος
Μπερμπερής Μωυσής
Βονόρτας Δημήτριος
Μαντζιούτας Ιωάννης
Λερογιάννης Δημήτριος
Λώλης Φάνης
Αθανασόπουλος Ιωάννης