Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Καρπενησίου Αναζήτηση λύσης για το “στοιχειωμένο” κτίριο

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012 και ώρα 18.00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου με κυρίαρχο το θέμα της αντιμετώπισης του ημιτελούς κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντίστασης. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που βασανίζει εδώ και πολλά χρόνια την ευρυτανική πρωτεύουσα καθότι το εν λόγω κτίριο έχει μετατραπεί σε ένα “στοιχειωμένο κάστρο”.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ε.Π., ο Κώστας Μπακογιάννης που είναι ο εισηγητής του θέματος αυτού, θα ζητήσει από το Δ.Σ, να κατατεθούν προτάσεις έτσι ώστε σύντομα να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι ενέργειες από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για την άμεση λύση αυτού του προβλήματος. Το θέμα είναι δύσκολο καθότι το κτίριο σε επίπεδο ιδιοκτησίας είναι πολύ μπερδεμένο και απαιτούνται ιδιαίτερα σοβαροί χειρισμοί για την επίλυσή του.
Όλα τα θέματα που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση του Οργάνου είναι τας εξής :
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Λήψη απόφασης  για συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου στις έδρες των πρώην Δήμων (άρθρο 67 παρ.10 του Ν.3852/2010).
3.Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
4.Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός).
5.Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
6.Λήψη απόφασης για αντιμετώπιση του θέματος του ημιτελούς κτιρίου επί της οδού Εθν. Αντίστασης (εισηγητής ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης.
7.Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και όμβριων  στο ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
8.Γνωμοδότηση  επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Επαρχιακή οδός Καρδίτσας Καρπενησίου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
9.Επιχορηγήσεις συλλόγων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
10.Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2011 επιτροπής Ποιότητας ζωής  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
11.Μείωση τροφείων παιδικών σταθμών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
12.Έγκριση μετακίνησης του λεωφορείου του Δήμου (εισηγητής ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης ).
13.Επί αιτημάτων Ενιαίων σχολικών επιτροπών σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου για χρηματοδότηση(συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων)εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας .
14.Αποδοχή χρήσης  των εγκαταστάσεων λειτουργίας και αρμοδιοτήτων της Μαθητικής Εστίας (Μ.Ε ) Καρπενησίου από το Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας).
15.Επιστροφή χρηματοδότησης από τον ΟΠΠΑΔΗΚ  στο Δήμο Καρπενησίου (πρόγραμμα άθλησης για όλους)-μεταφορά του ποσού στην ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας).
16.Παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού κτιρίου στη Δημοτική ενότητα Προυσού για στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος(εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος).
17.Επί αιτήσεως κ.Γιαννακοπούλου Μαρίας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
18.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος –ξενώνα στην Τ.Κ Φουρνάς (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
19.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «Το σπίτι του διαβάτη» στην Τοπική Κοινότητα Κλειτσού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
20.Εισήγηση οικ. επιτροπής απόφαση 21/2012 εκτίμηση στην περιοχή “Μύλοι” εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
21.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
22.Επί αιτήσεων (15) δημοτών για εξέταση τελών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
23.Διαγραφή χρεών λόγω λάθους χρέωση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
24.Έγκριση της αριθμ.17/2012 απόφασης του Δ.Σ του ΟΠΠΑΔΗΚ (αφορά
αναμόρφωση προϋπολογισμού)  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
25.Έγκριση της αριθμ.23/2012 απόφασης της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
26.Κατάπτωση εγγυητικής καλής εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των όρων του συμφωνητικού (αφορά κατάστημα στην Τ.Κ Σελλών). (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης  Δημήτριος).
27.Οικονομική ενίσχυση συμπολίτισσας μας που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας(εισηγητής ο κ. Ντέκας Χρήστος)
   ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
28.Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατεδάφιση κτιρίου παλαιού ΚΤΕΛ και αποκατάσταση του χώρου αναδόχου   3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ.
29.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο «Διαμόρφωση χώρου για τη μεταστέγαση χώρου των υπηρεσιών του Δήμου αναδόχου Κ/ξια Γ. Γκορόγια- Παπαποστόλου ΕΔΕ.
30.Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Εσωτερική οδοποιία τέως Δήμου Ποταμιάς αναδόχου Ι. Μάγκα.
31.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου Συντήρηση βελτίωση μεγάλου αυλακιού  Τ.Κ Στενώματος» αναδόχου κ. Σταμούλη Νικολάου ΕΔΕ.
32.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία  τέως Δήμου Ποταμιάς» αναδόχου κ. Ι. Μάγκα ΕΔΕ.