Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

2.479.000 ευρώ στο Δήμο Καρπενησίου Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη θέση «Πλατανιάς» και αποκατάσταση ΧΑΔΑ»

Σε συνέχεια μελέτης που συνέταξε και κατέθεσε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε ένα σημαντικό έργο για τον τόπο που θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την ένταξη στο ΕΣΠΑ της Κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης στο Δήμο Καρπενησίου στη θέση «Πλατανιάς» και της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Δομιανών και Καρπενησίου προϋπολογισμού 2.479.000 ευρώ.
Η ένταξη και η χρηματοδότηση των προτάσεων που καταθέτει ο Δήμος Καρπενησίου δικαιώνουν τη συστηματική προσπάθεια που γίνεται από τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο έργο, που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα δημοπρατηθεί την άνοιξη, αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.