Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Γενική Συνέλευση στις 11 Μαρτίου 2012

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Καρπενήσι την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012, στις 10,30 π.μ. καλεί τα μέλη του, ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ευρυτανίας. Τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.Εκλογή Προέδρου Γ.Σ. και τριμελούς εφορευτικής επιτροπής
2.Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
3.Οικονομικός απολογισμός 2011
4.Ανάγνωση έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για οικον. διαχείριση 2011
5.Ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και της Ε.Ε. από ευθύνες διοίκησης και οικονομική διαχείριση 2011
6.Απόφαση έγκρισης του προτεινόμενου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012
7.Απόφαση εξουσιοδότησης προς το νέο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες που θα ακολουθήσουν να εκλέγει τους εκπροσώπους του Συλλόγου για τις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΣΠΕ.
8.Προτάσεις προς το νέο Δ.Σ.
9.Εκλογές ανάδειξης νέου Δ.Σ και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2012-15
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφτεί στις 18 Μαρτίου 2012 την ίδια ώρα με οσαδήποτε παρόντα μέλη.