Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Ο Δήμος Καρπενησίου πρωταθλητής στις χρηματοδοτήσεις2.000.000,00 Ε για Δομνίστα, Κτημένιους και Φουρνά

Ένα χρόνο μετά τις εκλογές, το όραμα της Δημοτικής Αρχής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ορθή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την ισόρροπη ανάπτυξη στο σύνολο του Καλλικρατικού Δήμου, γίνεται πράξη.
Τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ που άγγιξαν τα 14.480.228,13 ευρώ έρχεται να συμπληρώσει η δέσμευση 1.944.783,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντάχθηκαν στο ΠΙΝΔΟΣ δύο πράξεις που αφορούν στην κατασκευή έργων υποδομής για την πολιτιστική και τουριστική αναβάθμιση της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας και την ανάδειξη, ανάπλαση και αξιοποίηση περιοχών φυσικού κάλλους στις Δημοτικές Ενότητες Κτημενίων και Φουρνάς.
Με στόχο τη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, την προστασία του περιβάλλοντος  και την τουριστική ανάπτυξη της  περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Δομνίστας, μέσω του προγράμματος Πίνδος, πρόκειται να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 1.269.300,00 ευρώ η κατασκευή του ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Σκοπιάς, η διαμόρφωση του κοινοτικού καταστήματος σε ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Στάβλων, η επισκευή του ξενώνα στον οικισμό Καστανούλας, της Τοπικής Κοινότητας Ψιανών, η αποκατάσταση ζημιών και η αποπεράτωση του ξενώνα στη Μεσοκώμη, η διαμόρφωση του δημοτικού κτιρίου σε χώρο έκθεσης συλλογών ιστορικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην Τοπική Κοινότητα Κρικέλλου και οι εργασίες διάνοιξης, συντήρησης και σήμανσης μονοπατιών στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Δομνίστας.
Επιπρόσθετα, με γνώμονα την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και την τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Δημοτικών Ενοτήτων Φουρνάς και Κτημενίων, με χρηματοδότηση που αγγίζει τις 675.483,00 ευρώ, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Πίνδος η διαμόρφωση της εισόδου και η ανάπλαση της Γέφυρας «Καμάρας» της Τοπικής Κοινότητας Δομιανών, η αποκατάσταση νερόμυλου και μαντανιών  του «Βασίλη Μύλου» της Τοπικής Κοινότητας Πετραλώνων και η ανάδειξη-αξιοποίηση του φαραγγιού της «Τσιούκας»  στη Δημοτική Ενότητα Φουρνάς.
Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, με σωστό σχεδιασμό, ολοκληρωμένες προτάσεις και συστηματική δουλειά, αποδεικνύεται εμπράκτως ότι οι Δήμοι μπορούν, ακόμη και σήμερα, να βρουν εργαλεία ανάπτυξης.
Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να προσπαθεί, με την κατάρτιση μελετών και τη συνεχή διεκδίκηση πόρων που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στη συνολική ανάπτυξη του Δήμου Καρπενησίου.