Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δ.Σ. Καρπενησίου

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη  (7) Μαρτίου   2012 και ώρα 18.00μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Λήψη απόφασης για  συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του (ΤΟΠ/ΕΚΟ) (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ.Τασιός).
3.Δημιουργία δημοτικού γραφείου ενημέρωσης για την απασχόληση.( εισηγητής ο κ.Πέτρου Ιωάννης).

4.Πρόσληψη δυο ατόμων για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΠ  Προυσού (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ.Τασιός).
5.Αποδοχή απoφάσεων ένταξης των πράξεων:
«ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ» - «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ» - ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ»- ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ  (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ (εισηγητής κ.Ν.Σουλιώτης)
6. Χορήγηση αδειών στάσιμου εμπορίου
7. Χορήγηση αδειών πλανόδιου εμπορίου
8.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στην Κορίτσα της Τοπικής Κοινότητας Κλειστού
9.Επί αιτήσεως Παππά Δημητρίου του Γεωργίου
10.Επί αιτήσεως Παπαηρακλή Νικολάου  του Γεωργίου 11.Επί αιτήσεως κ. Ντούσικου Ευαγγελου
12.Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για συμψηφισμό μισθωμάτων (αίτηση κ. Ευαγγελοδήμου Δημητρίου)
13.Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για συμψηφισμό μισθωμάτων (αίτηση κ.Ντουσικου Κων/νου)
14.Διαγραφή χρεών λόγω λάθους χρέωσης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
15.Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Μελέτες αποκατάστασης ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα Ρέμα και Δομιανών στη θέση Πορτίτσα» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
16.Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
17.Έγκριση αιτημάτων για επέκταση δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
18.Έγκριση δαπάνης  για αμοιβή δικηγόρου (άρθρο 281 ΔΚΚ)(εισηγητής ο πρόεδρος)
19.Εγγραφή πίστωσης στον προυπολογισμό του 2012 για το έργο «Παρεμβάσεις ανάπλασης στο εμπορικό κέντρο Καρπενησίου» (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
20.Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012-Εγκριση δαπανών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος ).
21.Έγκριση μελετών : (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.,Σουλιώτης Νικόλαος)
Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης»
Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας-
πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου»
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.,Σουλιώτης Νικόλαος)
22.Έγκριση 3ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποσοσφαίρου 5χ5 στο Γυμνάσιο Φουρνάς» .
23.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμων Τ.Δ Δήμου Ποταμιάς.
24.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου».
25.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού θέση Καμίνια –τσιμεντόστρωση  δρόμου από οικία Σοφρώνη προς κεντρικό δρόμο προμήθεια  λαστιχοσωλήνα 400μ Φ110 Τ.Κ Σελλών».
26.Έγκριση πρωτοκόλλου  Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Αποχέτευση και δίκτυο ομβρίων υδάτων από οικία Χαντζόπουλου Β –οικία Χαντζόπουλου Ιωάννη αναδόχου κ.Ανδρέα Τάσιου.
27.Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής  εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και κατασκευή τοιχείου στο Τ.Δ Κορυσχάδων» αναδόχου κ.Ανδρέα Τάσιου .
28.Έγκριση πρωτόκολλου Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Επχ/ση) Δ.Καρπενησίου για βελτιώσεις και κατασκευή χλοοτάπητα στο ΕΑΚ Καρπενησίου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ. Αγαμέμνονα Βάτσικα.