Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει η επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσασυνεδριάσεων της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), στις 14/03/2012, ημέρα TΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:30 π.μ. προκειμένου να συνεδριάσουμε για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως στις 15/02/2012.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανικής μονάδας παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων της εταιρείας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στην θέση «Μαδαρό», της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας του Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα Οικονόμου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : «Μετεγκατάσταση της μονάδας αποθήκευσης & εμπορίας σιδήρου και επεξεργασίας – μορφοποίηση χαλύβδινων ρολών για παραγωγή λαμαρίνων, κοιλοδοκών, σωλήνων κατασκευών και στραντζαριστών της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» από το Δήμο Ασπροπύργου στη θέση ΄΄Πέλκο΄΄ ή ΄΄Βαθύ Ρέμα΄΄ ή ΄΄Κοπρισιά Χασάνη΄΄ στο Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Γενική Διευθύντρια Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κα Οικονόμου.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΡΙΤΣΩΝΑΣ ΕΠΕ», σε γήπεδο εμβαδού 16.501,65 τ.μ. στη θέση ΄΄Παλαιοχώρι – Ριτσώνα΄΄, Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 17,50 MW της εταιρείας ENERGA POWER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΗΒΑΣ Ο.Ε. στη θέση «ΧΑΡΑΙΝΤΙΝΗ» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 7 MW της εταιρείας ENERGA POWER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΗΒΑΣ Ο.Ε. στη θέση «ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ Ή ΑΛΕΠΟΤΡΥΠΑ» του Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΗ – ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ στη θέση «ΣΠΗΛΙΑ» περιοχής Δροσάτου Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση ισχύος της με αρ. πρωτ. 106842/5-3-03 Κ.Υ.Α. Ε.Π.Ο. που αφορά σε λατομείο αδρανών υλικών και συνοδών έργων της «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Γ. Θ. ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στην περιοχή Δήμου Δελφών, Περ. Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής μονάδας πάχυνσης δυναμικότητας 150 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση «Κατσούλη», όρμου Καρύστου του Δήμου Καρύστου Νομού Εύβοιας της εταιρείας «BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»,
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την : α) Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής μονάδας πάχυνσης και μετατροπή των εκτρεφομένων ειδών σε Θαλάσσιους Μεσογειακούς Ιχθείς, σε θαλάσσια έκταση 37,66 στρεμμάτων στη θέση ΄΄Μανδράκι΄΄ Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου, Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας και β) Ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) μονάδας μη μεταποιημένων προϊόντων – αλιευμάτων για την υποστήριξη πλωτής μονάδας πάχυνσης, δυναμικότητας 2 τον/ημέρα, σε ιδιόκτητη έκταση 5.913,33 τ.μ. στην ίδια θέση της εταιρείας «LION A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» . ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ