Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

Κλέαρχος Περγαντάς, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας : «Χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ, με 9.445.000 €, σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών πρόνοιας, υγείας και περίθαλψης στη Στερεά Ελλάδα»


Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά οι αποφάσεις ένταξης και χρηματοδότησης από το Περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έργων υγείας και πρόνοιας και συγκεκριμένα:

- Το Κέντρο γεροντολογίας και προνοιακής υποστήριξης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Δήλεσι Βοιωτίας, προϋπολογισμού 9.306.000 €        &
- Η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία της Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 139.000 €.

Το Κέντρο Γεροντολογίας και Προνοιακής Υποστήριξης είναι μια σημαντική παρέμβαση για την παροχή βασικών υπηρεσιών (φιλοξενίας, εστίασης, δημιουργικής απασχόλησης, εργοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης και προληπτικής ιατρικής) σε ηλικιωμένους και άλλες ομάδες πληθυσμού που έχουν ανάγκη. Το έργο θα περιλαμβάνει την ανέγερση κτιρίου δυναμικότητας 64 κλινών, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού.

Με το έργο της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, πρόκειται να συμπληρωθεί και εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός (ηλεκτροκαρδιογράφοι, σετ χειρουργικών εργαλείων, φορητοί απινιδωτές) στα Κέντρα Υγείας Αταλάντης, Αμφίκλειας, Δομοκού και Στυλίδας, καθώς και στα Περιφερειακά Ιατρεία της Μαλεσίνας, της Υπάτης και του Ν. Μοναστηρίου»

«Το ΕΣΠΑ είναι τα κονδύλια για τις ανάγκες των πολιτών και για παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς, ανάμεσά τους η υγεία και η πρόνοια» επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς. «Σχεδόν 9,5 εκ. € από το πρόγραμμά μας κατευθύνονται σε έργα που βελτιώνουν τις συνθήκες κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής περίθαλψης στη Στερεά Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην υγεία και στην πρόνοια και συνεργαζόμαστε για να βελτιώσουμε το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στη Στερεά Ελλάδα. Χρηματοδοτούμε δύο σημαντικές παρεμβάσεις:
  • Το κέντρο γεροντολογίας και προνοιακής υποστήριξης που θα προσφέρει κοινωνική και ιατρική υποστήριξη σε συνανθρώπους μας μέσα από δύο μοντέλα λειτουργίας : με διαβίωση εντός του κέντρου και εκτός του κέντρου, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος με σύγχρονες συνθήκες λειτουργίας, έτσι ώστε ηλικιωμένοι και χρήζοντες ανάγκης να έχουν μια ζεστή κι ανθρώπινη φιλοξενία, με παράλληλη επιστημονική και εξειδικευμένη υποστήριξη.
  • Παράλληλα χρηματοδοτούμε την αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας των δομών υγείας στη Φθιώτιδα, με σκοπό να βελτιωθούν οι υπηρεσίες περίθαλψης των πολιτών.
Διαχειριζόμαστε το ΕΣΠΑ με μια διαρκή δυναμική, έτσι ώστε οι πόροι του να αξιοποιούνται προς όφελος του τόπου μας και της κοινωνίας».