Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 «Εκφράζουμε την απόλυτη συμπαράστασή μας στη δοκιμασία που υφίσταται η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και την πλήρη υποστήριξή μας στους εργαζόμενους» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου


Στη Λαμία, έγινε στις 28 Μαρτίου του 2012, η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, με 22 θέματα, και με προ ημερησίας διάταξη συζήτηση για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και για τα κέντρα υποδοχής μεταναστών.

Στο θέμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, αναφέρθηκε ο κ. Περγαντάς, τονίζοντας συγκεκριμένα :
•Την απόλυτη συμπαράστασή του στη δοκιμασία που υφίσταται η Τράπεζα και την πλήρη υποστήριξή του στους εργαζόμενους
•Την αποκατάσταση της αλήθειας, δηλαδή ότι η σημερινή θέση της Συνεταιριστικής δεν έχει καμία σχέση με τη μη κατάθεση των διαθέσιμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας.
«Άλλωστε», όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης «η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, είναι ο μεγαλύτερος καταθέτης, από πλευράς δημόσιων φορέων, στη Συνεταιριστική Λαμίας, με 6,5 εκ. €. Επομένως στηρίξαμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και αυτή η θέση μας είναι αδιαπραγμάτευτη.
Με εξίσου αδιαπραγμάτευτη θέση την υπεράσπιση και το σεβασμό της νόμιμης απόφασης του ανώτατου θεσμικού οργάνου, που είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο, διατυπώσαμε και επαναλαμβάνουμε συγκεκριμένες θέσεις, δηλαδή :
Να εφαρμοστεί η σχετική πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας ανάλογα και στα πιστωτικά ιδρύματα υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών και να τύχουν εφαρμογής και στην περίπτωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, τα ίδια που εφαρμόστηκαν στην T-BANK, δηλαδή μαζί με τη μεταφορά του ενεργητικού και παθητικού και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στη νέα τράπεζα να μεταφερθούν και οι εργασιακές σχέσεις.»
Στη συνέχεια ακολούθησε ευρεία συζήτηση για τη δημιουργία κέντρων υποδοχής μεταναστών. Ο Περιφερειάρχης αφού ενημέρωσε το Σώμα για τη συνάντηση που έγινε με τον Υπουργό Προστασίας του πολίτη, επικεντρώθηκε στα εξής :
«Για το μεγάλο αυτό θέμα που υποβόσκει από το 2008, εδώ και πέντε χρόνια δηλαδή, δεν προτιθέμεθα να αποφασίσουμε μέσα σε 10 μέρες, όπως μας ζητά το Υπουργείο.
Αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των θεσμικών και κοινωνικών φορέων, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Χρειάζεται ένας ευρύς διάλογος, ένας διάλογος μέσα στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ), τα οποία και θα πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Κατόπιν, οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να μεταφερθούν στις περιφέρειες και στις περιφερειακές ενώσεις δήμων, επειδή στα χωρικά όρια των δήμων θα γίνουν, αν γίνουν, τα κέντρα αυτά, έτσι ώστε να φτάσουμε με συναίνεση σε αποτελέσματα που θέλουν οι κοινωνίες.
Επιπλέον, σε βάθος χρόνου μπορεί να αξιοποιηθεί η εμπειρία της πιλοτικής λειτουργίας ενός κέντρου λειτουργίας στην Αττική, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ορθολογικές αποφάσεις».
Σε ότι αφορά την ημερήσια διάταξη, ξεχωρίζουν τα θέματα της κατάρτισης προγραμμάτων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του έτους 2012.
Συγκεκριμένα συζητήθηκε και εγκρίθηκε η κατάρτιση έξι προγραμμάτων με βάση την πηγή χρηματοδότησης, δηλαδή : Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), Τόκους, Ίδιους Πόρους, πιστώσεις διάφορων φορέων και συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) και Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Το ύψος των εγκεκριμένων προγραμμάτων ανέρχεται στο ποσό των 118,35 € (πιστώσεις 2012), πλέον των 5,76 εκ. € (απαιτήσεις) από τον ΟΣΚ.
Στους αναλυτικούς πίνακες των προγραμμάτων περιλαμβάνεται πλήθος μεγάλων και μικρότερων έργων που υλοποιούνται στη Στερεά Ελλάδα, κυρίως με φορέα υλοποίησης τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων του ΕΣΠΑ.
«Η έγκριση των προγραμμάτων» τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς «που έγινε με βάση την κατανομή των πιστώσεων και τις οδηγίες των Υπουργείων, αποτελεί τη βάση για να υλοποιήσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά έργα στη Στερεά Ελλάδα το 2012. Κεντρικός γνώμονας της κατάρτισης αυτών των προγραμμάτων είναι :
•Η εξόφληση των οφειλών του προηγούμενου έτους, από εργασίες που έχουν εκτελεσθεί
•Η υλοποίηση και ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων
•Η ένταξη και έναρξη νέων έργων, ανάλογα με τις δυνατότητες του προγράμματος και τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων.
Στόχος μας είναι αφενός να καλύψουμε τις οφειλές και αφετέρου να διαθέσουμε νέα κονδύλια στην αγορά εργασίας για χρήσιμα και αναγκαία έργα, πάντα σε πλαίσιο ορθολογικής και χρηστής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων.»