Πέμπτη 5 Απριλίου 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ από τον Ερυθρό Σταυρό και το Δήμο Καρπενησίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το β’ σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στο Δήμο Καρπενησίου σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό από τις 26 Μαρτίου έως τις 29 Μαρτίου 2012.

Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή υπήρξε ιδιαίτερα εντυπωσιακή αφού παρακολούθησαν την εκπαίδευση 65 άτομα με αμείωτο ενδιαφέρον.
Η εκπαίδευση χωρίστηκε σε δύο μέρη:
1.Θεωρητική εκπαίδευση :
Αναλύθηκαν διεξοδικά τα πρωτόκολλα ενεργειών, έννοιες που χρειάζεται να γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος για την σωστή εφαρμογή τους στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και όλα τα βήματα για κάθε περίπτωση στο σωστό χρόνο.
2. Πρακτική εκπαίδευση (Δεξιότητες) :
Στο κομμάτι αυτό όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεωτικά συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις πρακτικές δεξιότητες πού παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και αφορούν την παροχή πρώτων βοηθειών, την διάσωση, την ακινητοποίηση και την μεταφορά των θυμάτων, την χρήση πυροσβεστήρα και άλλων σωστικών μέσων.
Μετά το τέλος των Πρακτικών Εξετάσεων θα απονεμηθεί Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης, σε όλους τους εκπαιδευόμενους με την ειδικότητα «ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ». Πρόκειται για ένα πιστοποιητικό που τυγχάνει μεγάλης αναγνώρισης σε διάφορους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς.