Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόσκληση μελών για συνεδρίαση

Συνεδριάζει στις 06-05-2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων η  Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Πλατ. Ελευθερίας 3, 1ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα:ΘΕΜΑ  1ο : Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 19/04/2011.

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση και εκσυγχρονισμό απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) αύξησης  δυναμικότητας από 310 τον/ έτος θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων με την προϋπόθεση διατήρησης τουλάχιστον του 20% της παραγωγής των 160 τον/ έτος Νέων Ειδών, για τα οποία η εταιρεία έτυχε οικονομικής ενίσχυσης (ήτοι 32 τον/ έτος ) σε 697,5 τον/ έτος με την προϋπόθεση διατήρησης τουλάχιστον του 20% της παραγωγής των 160 τον/ έτος Νέον Ειδών, για τα οποία η εταιρεία έτυχε οικονομικής ενίσχυσης (ήτοι 32 τον/ έτος ) ,  σε θαλάσσια έκταση 30 στρεμμάτων, στη θέση ΄΄ Βαθειά Λιμάνια΄΄, της Τοπικής Κοινότητας Πανόρμου, Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του  Δήμου Δωρίδος  Ν. Φωκίδας, της εταιρίας ΄΄ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΕ.΄΄ Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5,904 MW της εταιρείας ΄΄ SOLAR ΔΟΜΟΚΟΣ ΕΠΕ ΄΄.  στη θέση ΄΄ ΑΝΩ ΑΛΧΑΝΙ ΄΄, του Δομοκού  Ν. Φθιώτιδας.  Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υπό ανέγερση και λειτουργία ΕΥΡΩΣΙΝΑΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  στη θέση ΄΄ ΚΑΥΚΑΛΟ ή ΜΙΚΡΟΒΙΒΟΣ ΄΄, της Τοπικής Κοινότητας Τραγάνας, Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης του  Δήμου Λοκρών  Ν. Φθιώτιδας, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Όρους Σινά
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση  απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) πλωτής  μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 470 τον/ έτος θαλασσίων μεσογειακών ιχθυών σε θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων, την ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), ιχθυογεννητικού σταθμού δυναμικότητας 2.000.000 ιχθυδίων/έτος, με μετατροπή των εκτρεφομένων ειδών από τσιπούρα – λαβράκι σε μεσογειακούς ιχθύες, συσκευαστηρίου νωπών αλιευμάτων δυναμικότητας 380τον/έτος καθώς και άλλων χερσαίων εγκαταστάσεων υποστήριξης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, σε χερσαία έκταση 18.350,15 τ.μ.  στη θέση ΄΄ Κορωνιές΄΄, της Τοπικής Κοινότητας Λάρυμνας, Δημοτικής Ενότητας Οπουντίων του  Δήμου Λοκρών Ν. Φθιώτιδας, της εταιρίας ΄΄ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Γ.Π. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Α.Ε.΄΄Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λόγω κτιριακής επέκτασης και μηχανολογικού εκσυγχρονισμού, της βιομηχανίας προφίλ σωληνουργείας  της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο 80ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας στο Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κος Χαράλαμπος Ρουσέτης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 90.000 κοτόπουλων πάχυνσης, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΄΄ MAZAΡΑΚΙ ΑΒΕΕ΄΄   στη θέση ΄΄ Μαζαράκι ΄΄  Δημοτικής Ενότητας Βαγίων  του   Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας (πρώην  Δήμου Βαγίων) .Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου αργιλίου (Εμβαδού 36.818,10 τ.μ) & συνοδών έργων της εταιρείας  ΄΄ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤ. & ΣΙΑ Ο.Ε.  ΄΄  στη θέση ΄΄ ΡΕΜΑ ΓΙΑΝΝΗ΄΄,  του  Δήμου Θηβαίων  Ν. Βοιωτίας.Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του λατομείου χαλαζιακής άμμου της εταιρείας ΄΄MΠΕΤΟΦΙΛ ΑΒΕΠΜ΄΄, στη θέση ΄΄Τούμπιζες΄΄, Μαυροματίου του Δήμου  Αλιάρτου   Ν. Βοιωτίας.Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,56 MW της εταιρείας  «ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 Α.Ε.»,  στη θέση ΄΄ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ΄΄, του Δήμου Θηβαίων  Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ.Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14 MW της εταιρείας ΄΄ SOLAR ΒΕΑΜ Α.Ε. ΄΄.  στη θέση ΄΄ KAΨΑΛΑ ΄΄, του Δήμου  Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας στο  Ν. Βοιωτίας.Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 70.000 κοτόπουλων πάχυνσης  της εταιρίας ΄΄HELLENIC QUALITY FOODS A.E. (HQF)΄΄ με ενοικιαστή τους Χαλαστάρα Σπυρίδων &  Χαλαστάρα Παναγιώτα  στη θέση ΄΄Ισώματα΄΄ Τοπικής Κοινότητας  Λούτσας, Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του   Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων  Ν. Εύβοιας. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 70.000 κοτόπουλων πάχυνσης  της εταιρίας ΄΄HELLENIC QUALITY FOODS A.E. (HQF)΄΄ με ενοικιαστή της μονάδας την Μαρία Ρόγκα στη θέση ΄΄Μάνυβρο΄΄ Τοπικής Κοινότητας Λούτσας, Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων  Ν. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Τσιπούρας – Λαβρακίου, δυναμικότητας 230 τον/ έτος από τη θέση ΄΄Καραβοστάσι Αργινώντα΄΄ της νήσου Καλύμνου Ν.Α. Δωδεκανήσου  στη θέση ΄΄  Πούντα ΄΄, Τοπικής Κοινότητας Πρασίνου, Δημοτικής Ενότητας Ταμυναίων του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου Ν. Εύβοιας, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων της εταιρείας ΄΄ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. ΄΄.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 36.000 κοτόπουλων πάχυνσης με χρήση γεώτρησης και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων  ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄ΕΛΕΝΑ ΧΡ. ΖΑΜΠΕΛΗ΄΄  στη θέση ΄΄Ρέμα Βαθύ ή Πέλκο, Ριτσώνα΄΄ Τοπικής Κοινότητας Βαθέως, Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων  Π.Ε Εύβοιας ( πρώην Δ.Δ Βαθέως του Δήμου Αυλίδας). (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης με χρήση γεώτρησης και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων  ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄  ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗ ΄΄  στη θέση ΄΄ Μνήμα Κάτη -  Ριτσώνα΄΄ Τοπικής Κοινότητας Βαθέως, Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων  Π.Ε. Εύβοιας ( πρώην Δ.Δ Βαθέως του Δήμου Αυλίδας). (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ) Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) φωτοβολταικού (Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικης ενέργειας ισχύος  4,99ΜW   της εταιρείας  ΄΄ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε.΄΄    στη θέση ΄΄Τσούκα ΄΄  του Δήμου  Λοκρών    Ν. Φθιώτιδας.  (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ). Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.
ΘΕΜΑ 18ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ) για τις Υδατοκαλλιέργειες. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.