Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Διοργάνωση συνάντησης από το ΚΠΕ Καρπενησίου για τη Δημιουργία Τοπικού Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης


Το ΚΠΕ Καρπενησίου θα διοργανώσει διερευνητική συνάντηση για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για τη Δημιουργία ενός Τοπικού Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης.

Ένα Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης μπορεί να λειτουργήσει σε τρία επίπεδα:

1.      Ανταλλαγή: Οι άνθρωποι ανταλλάσουν τοπικά προϊόντα και  υπηρεσίες μεταξύ τους, χωρίς την παρουσία χρήματος (ευρώ), αλλά με τη χρήση μιας Τοπικής Μονάδας Ανταλλαγής. Μπορεί να είναι μία άυλη μονάδα που καταχωρείται κεντρικά χειρόγραφα ή στο διαδίκτυο, μπορεί να είναι όμως και σε έντυπη μορφή (δηλαδή σαν χαρτονόμισμα). Έτσι δραστηριοποιούνται άνθρωποι που έχουν κάτι δημιουργικό και χρήσιμο να προσφέρουν στο συνάνθρωπό τους, επωφελούμενοι ταυτόχρονα αυτό που έχει να προσφέρει ο άλλος. Έτσι καταπολεμείται η ανεργία και ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός που υφίσταται σε έναν περιορισμό της κυκλοφορίας του χρήματος. 
2.      Αλληλεγγύη: Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια, χωρίς να είναι σε θέση να εργάζονται. Σε αυτούς μπορεί να δίνεται περιοδικά ένας αριθμός Τοπικών Μονάδων Ανταλλαγής, τις οποίες χρησιμοποιούν για να «αγοράζουν» αγαθά και υπηρεσίες από τους άλλους ανθρώπους που είναι μέλη του Δικτύου.
3.      Κοινωνική Προσφορά: Σε αυτό το στάδιο υπάρχει συνεργασία του Δικτύου με έναν Φορέα. Μπορεί να είναι Δήμος, μία Δημόσια Υπηρεσία, μία Φιλανθρωπική Οργάνωση. Εκεί ζητείται σε όσα Μέλη του Δικτύου επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε ένα κοινωφελές έργο. Για παράδειγμα ο καθαρισμός ενός δασικού δρόμου, η στελέχωση και λειτουργία μιας Υπηρεσίας κα. Τα μέλη του Δικτύου «πληρώνονται» από το Δίκτυο με Τοπικές Μονάδες Ανταλλαγής. Έτσι παρέχεται κοινωνικό έργο, μειώνεται η ανεργία, αυτοί που εθελοντικά εργάστηκαν αμείβονται, με ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου ποιότητας ζωής όλης της Τοπικής Κοινωνίας.   

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο ΚΠΕ (εντός της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου), την Παρασκευή 13 Μαΐου 2011 και ώρα 8:30 το απόγευμα.