Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Επί ποδός για την απογραφή

Από τις 10 έως και τις 24 Μαΐου 2011, θα διεξαχθεί η γενική απογραφή πληθυσμού της χώρας. Επί ποδός βρίσκονται όλοι οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να ενημερώσουν εγκαίρως τους κατοίκους κάθε περιοχής, ούτως ώστε να μην γίνουν λάθη. Οι προετοιμασίες εξελίσσονται κανονικά ενώ δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον  προγραμματισμό της Ελληνικής Στατιστικής  Αρχής, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία επιλογής των απογραφέων (περίπου 50.000 ατόμων) που με την καθοδήγηση έμπειρων υπαλλήλων της, θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας το κύριο μέρος του όλου εγχειρήματος.

Στόχος της γενικής απογραφής πληθυσμού και κατοικιών είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, δηλ. στον τόπο της συνήθους διαμονής τους. Κάτι ανάλογο θα γίνει και στους δικούς μας Δήμους. Μάλιστα για να έχει επιτυχία και να αποβεί πολλαπλώς ωφέλιμη για τον τόπο μας και κατ΄ επέκταση για όλους μας, η απογραφή, θα πρέπει στις 10 Μαΐου, όλοι οι Ευρυτάνες να απογραφούν στον τόπο καταγωγής τους με βάση τα όσα προβλέπονται από τη Στατιστική Υπηρεσία. Ίσως είναι η μοναδική απόδειξη ότι αγαπάμε και θέλουμε ζωντανούς τους Δήμους μας.
Ο υπεύθυνος και τα μέλη του νοικοκυριού σε συνεργασία με τον απογραφέα, που και αυτός θα είναι εντεταλμένο άτομο της ΕΛΣΤΑΤ, θα συμπληρώσουν τα ειδικά ερωτηματολόγια, με τη μέθοδο της συνέντευξης.
 Τα στατιστικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας μιας περιοχής και του πληθυσμού θα συγκεντρωθούν από τους απογραφείς και σε κάθε νοικοκυριό καταγράφονται όλα τα άτομα που συνήθως μένουν στον χώρο αυτό, δηλ. θα πρέπει να δηλωθούν και τα άτομα που απουσιάζουν προσωρινά (στρατιώτες, φοιτητές, ναυτικοί κ.α.).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα αποτελέσματα της απογραφής θα είναι πολύτιμα - πέραν του προφανούς δημογραφικού ενδιαφέροντος - για τη χάραξη των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, την υλοποίηση ακαδημαϊκών/ερευνητικών προγραμμάτων, τη ρύθμιση θεμάτων όπως η κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ (ΣΑΤΑ) ή η κατανομή των εδρών στις εκλογικές περιφέρειες κ.ά.
Οι Ευρυτάνες δήμαρχοι ήδη έχουν κινητοποιηθεί με σκοπό στους δήμους τους να εγγραφούν όσο περισσότερα άτομα γίνεται. Για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις τόσο στην Αθήνα με εκπροσώπους Συλλόγων όσο και σε πολλές άλλες περιοχές όπου διαμένουν ετεροδημότες και υπάρχει αισιοδοξία ότι σε τούτη την απογραφή οι Ευρυτάνες θα είναι περισσότεροι των 32.026 ατόμων, που ήταν το 2001. Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι στην απογραφή του 1991, οι Ευρυτάνες που είχαν απογραφεί ανήλθαν στους 24307.