Σάββατο 7 Μαΐου 2011

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Ο Δήμος Καρπενησίου έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση  την εξασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για τη συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειμένου να μη συρρικνωθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμα, καθώς και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για 30 συμβασιούχους ορισμένου χρόνου (κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλεύτριες, βοηθητικό προσωπικό), που απασχολούνται στις δέκα δομές που ενέκρινε η ΕΕΤΑΑ στις 2 Μαΐου 2011. 

Για να επιτευχθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι παραπάνω στόχοι, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες  προϋποθέσεις ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα για το 2011 που καθόρισε η Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δήμος Καρπενησίου απευθύνει πρόσκληση στους δημότες που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ είτε είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με εισόδημα έως 5.000 ευρώ, εφόσον έχουν υπό τη φροντίδα τους ή στο στενό συγγενικό τους περιβάλλον ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, να επικοινωνήσουν, έως τις 15 Μαΐου 2011, με τους υπευθύνους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», προκειμένου να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που παρέχει και τις δυνατότητες συμμετοχής τους.
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε είναι απαραίτητη η αρωγή όλων μας. Μόνο μέσα από μια πλατιά συνεργασία  θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τις τεράστιες δυνάμεις της περιοχής μας.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
•    22370-23944 «Βοήθεια στο Σπίτι» Καρπενησίου
•    22373-51409 «Βοήθεια στο Σπίτι» Δομνίστας
•    22370-41234 «Βοήθεια στο Σπίτι» Ποταμιάς
•    22373-51712 «Βοήθεια στο Σπίτι» Προυσού
•    22370-51676 «Βοήθεια στο σπίτι» Φουρνάς
•    22373-50905 «Βοήθεια στο σπίτι» Αγράφων
•    22370-61775 «Βοήθεια στο σπίτι» Απεραντίων
•    22373-51201 «Βοήθεια στο σπίτι» Ασπροποτάμου
•    22370-31888 «Βοήθεια στο σπίτι»Βίνιανης
•    22370-95740 «Βοήθεια στο  σπίτι» Φραγκίστας