Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ενημέρωση Εμπόρων, κτηνοτρόφων, 
Παχυντών, Νομικών Προσώπων κ.α.
Ενημέρωση ενδιαφερομένων για την 

Απογραφή Γεωργικών Μηχανημάτων»
 Ενημέρωση Εμπόρων, κτηνοτρόφων, Παχυντών, Νομικών Προσώπων κ.α.
 Το Τμήμα Κτηνιατρικής ενημερώνει τους Εμπόρους, Κτηνοτρόφους, Παχυντές, Νομικά Πρόσωπα κ.α. της Ευρυτανίας ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο 8979/08-04-2011 του Γενικού Γραμματέα του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον ιστότοπο www.minagric.gr έχει δημιουργηθεί εφαρμογή με τίτλο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ» και κάθε ένας από τους παραπάνω εμπλεκόμενους υποχρεούται εντός 24 ωρών από την άφιξη μιας παρτίδας ζώντων ζώων ή φορτίων κρέατος να συμπληρώνει και να αποστέλλει ηλεκτρονικά την Φόρμα Καταχώρησης με τίτλο «Υπόδειγμα 1» που υπάρχει στον προαναφερόμενο ιστότοπο.
Η εκτύπωση του «Υποδείγματος 1» υπογεγραμμένη από τον υπόχρεο για τη συμπλήρωση έμπορο, κτηνοτρόφο κτλ, θα κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο σφαγείο ή στην κτηνιατρική υπηρεσία και θα είναι προϋπόθεση για την οποιαδήποτε κτηνιατρική πράξη.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ενημέρωση ενδιαφερομένων για την Απογραφή Γεωργικών Μηχανημάτων»
Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας λόγο της τροποποίησης που υπήρξε στη νομοθεσία που αφορά την έκδοση Δελτίου ταξινόμησης και απογραφής (Έκδοση Άδειας Κυκλοφορίας) γεωργικών μηχανημάτων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι:
Τα γεωργικά μηχανήματα που έχουν αποδεδειγμένα εισαχθεί έως την1 η Ιουνίου 2010, έχουν τη προβλεπόμενη εθνική έγκριση τύπου, αλλά ο κινητήρας τους δεν είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (φάσης Ι τουλάχιστον), μπορούν να ταξινομηθούν έως την 30η Ιουνίου 2011. Για τα ήδη ταξινομημένα γεωργικά μηχανήματα είναι δυνατή η απογραφή και πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή γεωργικών Μηχανημάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μπογιαντζή Ιωάννη στο τηλέφωνο 2237080257.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.