Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Απογραφή στους μετανάστες από την κυβέρνηση

Μελέτη για την καταγραφή των μεταναστών στη χώρα μας κόστους 120.000 ευρώ προκήρυξε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η μελέτη θα αφορά στην ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα, ανά περιοχή και στη διερεύνηση των αναγκών κατάρτισής τους.

Τα αποτελέσματα της μελέτης θα υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός πλέγματος δράσεων και παρεμβάσεων του προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μεταναστών στην ελληνική πραγματικότητα.