Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Μια υποτροφία σε φοιτητές/τριες της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του 2ου έτους από το «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΟΣ»

Το «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΑΓΝΟΣ» χορηγεί ΜΙΑ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ, σε φοιτητές/τριες της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του 2ου έτους, καταγομένους πρωτίστως από το νομό Ευρυτανίας, άλλως εκ των νομών Φθιώτιδος, Φωκίδος και Αιτωλοακαρνανίας.
Το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται στο ποσό των 5.500 δολαρίων ΗΠΑ ετησίως περίπου.
Αιτήσεις δεκτές ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΞΑΝΘΟΥ 5, Τ.Κ. 10673, ΑΘΗΝΑ, ΜΕΧΡΙ  15/02/2013. Πληροφ. Τηλ. 210.3640143, καθ. 12-3 μ.μ.