Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Ερώτηση Καρανίκα και 4 ακόμη Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των δασοφυλάκων

Το θέμα  της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάταξης των δασοφυλάκων φέρνουν  με ερώτησή τους στη Βουλή οι Βουλευτές   Ηλίας Καρανίκας, Μαρία Μίχου, Κωνσταντίνος Καρτάλης, Κωνσταντίνος Κουκοδήμος και  Ζήση Ροδούλα.
Ειδικότερα ο κ. Ηλίας Καρανίκας μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο και τον Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Δασοφυλάκων κ. Γιώργο Παπαδιά και κ.Αλέξανδρο Φλώτσιο κατέθεσε Ερώτηση με άλλους τέσσερις Βουλευτές προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Α. Γιαννίτση και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δ. Ρέππα στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει :
<<Με τις διατάξεις των άρθρων 6 έως 11 του ν. 4024/2011 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ενώ με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 28 ρυθμίζονται θέματα κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων στους αντίστοιχους βαθμούς.
Το νέο αυτό πλαίσιο αν και ήρθε να εξορθολογήσει την προϋπάρχουσα κατάσταση, κατά την εφαρμογή του προέκυψαν ορισμένα προβλήματα, όσον αφορά την αναγνώριση τυπικών προσόντων και την αντίστοιχη βαθμολογική κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων.
Για παράδειγμα ένα υπάλληλος ΔΕ χωρίς το τυπικό προσόν της κατηγορίας αυτής, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας 21 έτη κατά την 01/11/2011, δεν θα καταταγεί στο βαθμό Γ αλλά στον βαθμό Δ με 7 έτη πλεονάζοντα.
Κατά συνέπεια, η μη αναγνώριση από την πολιτεία μιας σειράς τίτλων σπουδών όπως π.χ. το Πτυχίο της Σχολής Δασοφυλάκων αλλά και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις μεταβάλλει δυσμενώς την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των αντίστοιχων υπαλλήλων οι οποίοι μέχρι και πριν την εφαρμογή του νόμου είχαν αναγνωρισμένα τυπικά προσόντα από το ελληνικό κράτος>>.
Οι Βουλευτές ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς αν είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να επανεξετάσει αυτές τις περιπτώσεις και αν όχι, αν θα οργανωθούν προγράμματα μετεκπαίδευσης και πιστοποίησης για τους εν λόγω υπαλλήλους έτσι ώστε να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους.
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μαρία Μίχου
Ηλίας Καρανίκας
Κωνσταντίνος Καρτάλης
Κωνσταντίνος Κουκοδήμος
Ζήση Ροδούλα