Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012

Mέτρα για τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στις ορεινές περιοχές της Ευρυτανίας ζητά ο Βουλευτής Ευρυτανίας Ηλίας Καρανίκας

Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή κατέθεσε ο Βουλευτής Ευρυτανίας ζητώντας την επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού φορολογίας των υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα, το κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη οικονομική συγκυρία και την οικονομική ύφεση στην οποία βρίσκεται η χώρα, θεωρούμε ότι το κόστος θέρμανσης που επωμίζεται η μέση ελληνική οικογένεια των ορεινών περιοχών έχει καταστεί εντελώς δυσβάστακτο.

Η Ευρυτανία εξαιτίας της ορεινότητας που τη χαρακτηρίζει, με σχεδόν το 100% της έκτασής της να βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των εξακοσίων (600) μέτρων είναι η μόνη περιοχή που πληροί όλα τα κριτήρια ορεινότητας. Έχει ιδιάζουσες και σημαντικά διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες σε σχέση με τις νότιες και πεδινές περιοχές της χώρας. Η ανάγκη για θέρμανση αντιστοιχεί σε οκτώ (8) μήνες το χρόνο με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, κάτι που επιβαρύνει δυσανάλογα τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών.
 Η πλειονότητα των κατοίκων των χωριών είναι υπερήλικες που διαβιούν σε δύσκολες  ούτως ή άλλως συνθήκες με μόνο εισόδημα την σύνταξη από τον Ο.Γ.Α., η οποία δεν επαρκεί ούτε για τα μηνιαία έξοδα θέρμανσης ενώ η ανεργία έχει εκτοξευθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστεί η πολιτική της κυβέρνησης στον τρόπο φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης, με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπονηθεί ειδικός αλγόριθμος για τον υπολογισμό της φορολογίας των υγρών καυσίμων, στον οποίο θα λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η ετήσια διακύμανση της θερμοκρασίας, το υψόμετρο, το κατά κεφαλήν εισόδημα, το ποσοστό ανεργίας και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.
Ερωτάται ο κ.κ. Υπουργός:
1.Προτίθεται να προβεί σε επαναπροσδιορισμό του τρόπου φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης;
2. Αν όχι, υπάρχει περίπτωση να επανεξεταστεί ο τρόπος υπολογισμού ή να εξαιρεθούν τα νοικοκυριά εκείνα που πλήττονται και έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, όπως είναι η πλειονότητα των νοικοκυριών της Ευρυτανίας;»