Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

Ξεκινούν στις 7 Νοεμβρίου τα μαθήματα στην Σχολή Διαιτησίας Νομού Ευρυτανίας

Η Επιτροπή διαιτησίας Ευρυτανίας σε συνεργασία με τη ΕΠΣΕ διοργανώνει ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ για την ανάδειξη νέων διαιτητών. Οι εγγραφές θα γίνονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ τα μαθήματα θα αρχίσουν στις 7 Νοεμβρίου. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: ένα (1) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, ένα (1) αντίγραφο τίτλου σπουδών,
μία (1) αίτηση με συμπληρωμένα τα προσωπικά τους στοιχεία (θα την παραλάβουν) από την Επιτροπή διαιτησίας, μια (1) πρόσφατη φωτογραφία και μια (1) υπεύθυνη δήλωση, όπου ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει πως δεν αγωνίζεται σε κανένα σωματείο τη χρονιά αυτή.
* Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα: 6937251480 (Λαθύρης Νικόλαος-Αρχιδιαιτητής και Πρόεδρος της Επιτροπής διαιτησίας), 6938956666 (Δροσίνης Γεώργιος-Μέλος της Επιτροπής διαιτησίας), 6978002008 (Λάμπρου Βασίλειος- Μέλος Επιτροπής διαιτησίας) και 2237080350 (Γραμματεία ΕΠΣ Ευρυτανίας).