Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

Συνεδρίασε το ΔΣ Καρπενησίου

Την περασμένη Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 συνεδρίασε το ΔΣ του Δήμου Καρπενησίου με σημαντικότερα θέματα την λήψη απόφασης τροποποίησης Γενικού  Πολεοδομικού  σχεδίου   Καρπενησίου, επί της προτάσεως  της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας Καρπενησίου» για οικονομική συνεισφορά των δημοτικών συμβούλων καθώς και για την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ στο Ε.Π «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013
και εγγραφή του έργου στο τ.π και  προϋπολογισμό και της απόφασης ένταξης της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Ε.Π «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 και εγγραφή του έργου στο τ.π και  προϋπολογισμό.
Με την έναρξη της συνεδρίασης και εκτός ημερήσιας διάταξης, από τον Αντιδήμαρχο Κλ. Λάππα, ενημερώθηκε το Σώμα για το ταξίδι στη Σκοτία και τη συμμετοχή του στο συνέδριο Eυromontana.
Στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης αντιδράσεις προκάλεσε η πρόταση που κατέθεσε η «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου» για διάθεση ενός μέρους της αποζημίωσης των δημοτικών συμβούλων για την χρηματοδότηση του «Κοινωνικού Παντοπωλείου».
Παρά τις τοποθετήσεις αρκετών Συμβούλων για το θέμα αυτό, τελικά η πρόταση δεν εγκρίθηκε, αλλά αντί αυτής αντιπροτάθηκε από τον Δήμαρχο άλλη πρόταση, η οποία και ψηφίστηκε, να ανοιχτεί ένας κοινός λογαριασμός, όπου θα μπορεί όποιος Δημοτικός Σύμβουλος να καταθέτει όσα χρήματα επιθυμεί για το σκοπό αυτό.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Κώστας Μπακογιάννης ενημέρωσε το σώμα για το που βρίσκεται το θέμα του Γενικού  Πολεοδομικού σχεδίου Καρπενησίου, αναφέροντας πως πρέπει να προχωρήσουν σε κάποιες αλλαγές που θα τους υποδείξουν οι υπεύθυνοι που έχουν αναλάβει το πρόγραμμα για να προωθηθεί το μείζον αυτό θέμα αρμοδίως και χωρίς προβλήματα. Το ίδιο θέμα με τις όποιες εξελίξεις υπάρξουν θα συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Όσον αφορά την ένταξη της πράξης: «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ στο Ε.Π «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 και την ένταξη της «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο Ε.Π «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 και τα δυο θέματα εγκρίθηκαν, ενώ κατά πλειοψηφία  ψηφίστηκε η υποβολή πρότασης στο Ε.Π «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Δήμο Καρπενησίου στη θέση «Πλατανιάς», διότι έληγαν οι ημερομηνίες προθεσμίας υποβολής της πρότασης.
Ακολούθησε συζήτηση για το θέμα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτήρια και σχολεία της πόλης του Καρπενησίου, το οποίο και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
Για την συνεδρίαση αυτή, Δελτία Τύπου εξέδωσε τόσο η Λαϊκή Συσπείρωση, όσο «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου», τα οποία και παραθέτουμε δίπλα αλλά και στην σελίδα 17.