Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

Η ορθή χρήση του χρόνου στην αγωγή του παιδιού - Γράφει ο Κώστας Μήτσιος

Κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε ένα θέμα που θα αποτελέσει κυρίαρχο παράγοντα επιτυχίας. Είναι ο χρόνος, που από την καλή χρήση και εκμετάλλευσή του θα εξαρτηθεί η πνευματική ανέλιξη των μαθητών.
Οι μαθητές καλούνται κατά τη διάρκεια του νέου σχολικού έτους να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή του χρόνου, για να πετύχουν τον αντικειμενικό τους σκοπό. Γιατί κατά το Μ. Βασίλειο: «Τις καθεύδων τρόπαιον έστησεν; Τις τρυφών και καταυλούμενος τοις της καρτερίας στεφάνοις κατεκοσμήθη;».
    Πολλοί ειδικοί έχουν ασχοληθεί με τον ορισμό και τη μέτρηση του χρόνου. Εδώ, βέβαια, μας ενδιαφέρει η σωστή χρήση του χρόνου από τα παιδιά, η οποία θα επιτευχθεί με τη φροντίδα των γονέων σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη, θα είναι να μάθουν τα παιδιά να λογαριάζουν το ποσόν του χρόνου σαν αξία στη ζωή και να μη γίνεται άσκοπη σπατάλη ενός αγαθού που, άμα περάσει, δεν ξαναβρίσκεται. Οι φράσεις «να σκοτώσω την ώρα μου» ή «να περάσει η ώρα μου» δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα σπίτια.
Η άλλη κατεύθυνση οδηγεί στην απόκτηση ικανότητας των παιδιών να προσεγγίζουν με ορθότητα τον υπολογισμό του χρόνου, που χρειάζονται για τις διάφορες εργασίες τους και ανάλογα να τα παρακινούν οι γονείς, αποτρέποντάς τα στη βραδύτητα ή προτρέποντάς τα στην ταχύτητα. Σε αυτό θα βοηθήσει η συνήθεια των παιδιών, με την καθοδήγηση των γονέων, να κάνουν προγραμματισμό των απασχολήσεών τους και απολογισμό του προγραμματισμού τους.
Δεν παραλείπουμε, βέβαια, να τονίσουμε ιδιαίτερα το παράδειγμα των γονέων για τη χρήση του χρόνου. Η καλή και ορθολογιστική χρήση του χρόνου από τα ηγετικά για το παιδί πρόσωπα δίνει σε αυτό την καλύτερη δυνατότητα να χρησιμοποιεί κατάλληλα το χρόνο του. Και είναι τόσες πολλές οι περιπτώσεις στο σχολείο και στο σπίτι για την καλή χρήση του χρόνου. Αντίθετα, δεν μπορούμε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα για καλή χρήση του χρόνου από τα παιδιά μας, αν εμείς ξοδεύουμε το χρόνο μας άσκοπα και ανώφελα.