Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Τη μείωση του χρόνου παραμονής των μετακινούμενων κτηνοτρόφων, ζητά με Ερώτησή του στη Βουλή ο Βουλευτής Ευρ/νίας Ηλίας Καρανίκας

Ο Βουλευτής του Νομού μας, κατανοώντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι στην περιοχή της Ευρυτανίας, οι οποίοι αναγκάζονται να αναχωρούν πριν την παρέλευση του απαραίτητου πενταμήνου (5μήνου) εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη, με την οποία ζητά την μείωση του χρονικού αυτού διαστήματος, το οποίο είναι απαραίτητο για την χορήγηση των σχετικών επιδοτήσεων. 
Συγκεκριμένα, η Ερώτηση έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με το εδάφιο α΄ του άρθρου 51 του Α.Κ όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν.1328/83 «Στους δικαιούχους εξισωτικών αποζημιώσεων περιλαμβάνονται και οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι οι οποίοι, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών το χρόνο, εκτρέφουν και μετακινούν τα ζώα τους (αιγοπρόβατα, βοοειδή- τουλάχιστον πέντε (5) ζωικές μονάδες) στους βοσκότοπους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ανεξάρτητα από την έδρα της μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις του προγράμματος της Ε.Α.»
Οι κτηνοτρόφοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και στέλνουν τα ζώα τους (τουλάχιστον (5) ζωικές μονάδες) με άλλον ή σε άλλο κτηνοτρόφο στις περιοχές εφαρμογής του προγράμματος Ε.Α. αξιοποιώντας αυτές για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, θεωρούνται ότι έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους, που για οποιοδήποτε λόγο συντομεύουν την αποχώρησή τους, με τα ζώα τους, από τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με συνέπεια να μη συμπληρώνεται το απαιτούμενο πεντάμηνο χρονικό διάστημα, δεν χορηγείται Ε.Α.»
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Προτίθεται να προβεί στη μείωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος από πέντε (5) σε τέσσερις (4) μήνες για περιοχές με υψόμετρο άνω των εννιακοσίων (900) μέτρων, καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τη βόσκηση σε αυτές πριν την 1η Ιουνίου και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου;»