Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Στον αέρα οι χρηματοδοτήσεις Συλλόγων στο Δήμο Αγράφων - “Έχουμε λύση για το θέμα” λέει ο Δήμαρχος Αγράφων Δημήτρης Τάτσης

Στον αέρα βρίσκονται οι πρόσφατες επιχορηγήσεις – ενισχύσεις, που ανακοίνωσε ο Δήμος Αγράφων, σε πολιτιστικούς και αθλητικούς Συλλόγους του Δήμου.
Με απόφαση της Γενικής Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ. Γερακούδη ακυρώθηκαν οι υπ' αριθµ.87/2011, 88/2011 και 89/2011 αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αγράφων, όσον αφορά την οικονοµική ενίσχυση Αθλητικών Συλλόγων και σωματείων που ψηφίστηκαν στα τέλη Αυγούστου, ως µη σύννομες.
Οι λόγοι της ακύρωσης οφείλονται στο γεγονός ότι το συνολικό ποσό επιχορηγήσεων των ανωτέρω αποφάσεων ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00€ , ποσό που υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του οικείου Δήµου. Αυτό σημαίνει ότι παραβιάζεται το άρθρο 202 του Ν.3463/2006, αν λάβουμε  υπόψη ότι το σύνολο των τακτικών εσόδων του Δήµου Αγράφων του οικονοµικού έτους 2011 ανέρχονται στο ποσό των 3.443.014,34€.
Σύμφωνα με τις παραπάνω αποφάσεις του Δήμου το ποσό των 40.000,00€ κατανεμήθηκε ως εξής:
1) Αθλητικός Όµιλος Απεραντιακός «Βαλαώρα» ποσό 14.500,00€, 2)Αθλητικός Όµιλος Αγράφων «Ο Κατσαντώνης» ποσό 6.000,00€, 3) Αθλητικός Όµιλος Δόξα Ραπτοπούλου Ασπροποτάµου ποσό 4.000,00€ 4)Αθλητικός Σύλλογος Αστέρας Αγίου Προκοπίου ποσό 4.000,00, 5) Αθλητικός Όµιλος Κρέντης ποσό 4.000,00€,
6)Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όµιλος Κερασοχωρίου ποσό 4.000,00€, 7) Αθλητικός Όµιλος Δυτικής Φραγγίστας ποσό 2.000,00, 8)Αθλητική Ένωση Αναγέννηση Παλαιοκατούνας 2010 ποσό 1.500,00€.
Β) Την αριθµ. 88/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αγράφων Νοµού Ευρυτανίας, µε θέµα: «Οικονοµική ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων» όπως αυτή µας διαβιβάστηκε δια  του αριθµ.12456/19-08-2011 εγγράφου του οικείου Δήµου για τον προβλεπόµενο έλεγχο νοµιµότητας µε την οποία κατανέµει το ποσό των 40.000,00€ ως εξής: 1) Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου ποσό 10.650,00€, 2)Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Λογγιτσιωτών « Η Παλιοκαριά » ποσό 9.900,00€, 3) Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Ραπτοπούλου ποσό 6.500,00€, 4) Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Κερασοβιτών «Το Καραούλι» ποσό 3.800,00€, 4)Σύλλογος Νέων Ανατολικής Φραγγίστας ποσό 9.150,00€.
 Γ) Την αριθµ. 89/2011 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Αγράφων Νοµού Ευρυτανίας, µε θέµα: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» όπως αυτή µας διαβιβάστηκε δια του αριθµ.12457/19-08-2011 εγγράφου του οικείου Δήµου για τον προβλεπόµενο έλεγχο νοµιµότητας µε την οποία κατανέµει το ποσό των 60.000,00€ ως εξής: 1) Αθλητικός Όµιλος Αγράφων «Ο Κατσαντώνης» ποσό 11.000,00€, 2)Πολιτιστικός Σύλλογος Γρανίτσας Ευρυτανίας ποσό 16.000,00€, 3) Αθλητικός
Όµιλος Δόξα Ραπτοπούλου Ασπροποτάµου ποσό 12.000,00€, 4) Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Κερασοβιτών «Το Καραούλι» ποσό 10.000,00€, 5)Σύνδεσµος Γυναικών Φραγγίστας ποσό 11.000€.
Από την εξέλιξη αυτή, οι συγκεκριμένοι Σύλλογοι εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους  και σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησαν από τον Δήμαρχο να δώσει λύση στο θέμα που προέκυψε. Ο κ. Τάτσης σε επικοινωνία που είχαμε δήλωσε στον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ, ότι από την πλευρά του Δήμου έγιναν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για το θέμα αυτό, αφήνοντας αιχμές κατά της κ. Γερακούδη, που ακύρωσε τις αποφάσεις. Ωστόσο μας είπε ότι ο Δήμος θα επανέλθει για το μείζον αυτό θέμα, έτσι ώστε να εγκριθεί το ποσόν των παραπάνω επιχορηγήσεων και να δοθεί στους Συλλόγους, .
Εν τω μεταξύ από την κ. Γερακούδη, λίγο νωρίτερα ακυρώθηκε και η υπ' αριθμ. 8-23/21-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων µε την οποία έγινε «κατακύρωση δημοπρασίας, της «προμήθειας υλικών ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης» όπως αυτή διαβιβάστηκε δια του αριθµ. 12589/24-08-2011εγγράφου του οικείου Δήμου για τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας.
Σύμφωνα με την απόφαση της ακύρωσης  προκύπτει  ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 16-08-2011 (πρακτικό αξιολόγησης προσφορών) ενώ σύμφωνα µε την αρίθµ. 12035/08-08-2011απόφαση του Δημάρχου κ.Τάτση (περίληψη διακήρυξης) η οποία δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα, η αναγραφόμενη ημερομηνία διεξαγωγής ήταν 17-08-2011.
Επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο ενδεχόμενα να αποκλείσθηκαν ενδιαφερόμενοι προμηθευτές από την υπόψη δημοπρασία, και επειδή τα ανωτέρω στοιχεία επιφέρουν ακυρότητα του διαγωνισμού, διότι παραβιάστηκαν οι πάγιες αρχές του Διοικητικού Δικαίου της εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς την διοίκηση και της χρηστής διοίκησης. Να αναφερθεί ότι για το ίδιο θέμα, απορρίφθηκε και η ένσταση που είχε κατατεθεί από τον Θεόδωρο Μπαµπαλή κατά της ίδιας απόφασης  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων  ως εκπρόθεσμη.