Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Εξαίρεση - πρόκληση υπέρ «ημετέρων»

"Πράσινο" για υπερωρίες 90 ωρών τον μήνα για τους αποσπασμένους και διατεθειμένους υπαλλήλους στα γραφεία υπουργών, βουλευτών και κομμάτων, όταν το όριο για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι 20 ώρες και η μείωση των αμοιβών φτάνει έως και 60%

Η πρόβλεψη για ανώτατο πλαφόν στους «ημετέρους» τετραπλάσιο από αυτό που ισχύει στο σύνολο των υπολοίπων υπαλλήλων αποτελεί πρόκληση ,σύμφωνα με τους συνδικαλιστές (φωτογραφία αρχείου)
Η πρόβλεψη για ανώτατο πλαφόν στους «ημετέρους» τετραπλάσιο από αυτό που ισχύει στο σύνολο των υπολοίπων υπαλλήλων αποτελεί πρόκληση ,σύμφωνα με τους συνδικαλιστές (φωτογραφία αρχείου). Με τροπολογία-πρόκληση που κατατέθηκε χθες στο πολυνομοσχέδιο η κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα παροχής έως και 90 ωρών μηνιαίως για τους αποσπασμένους και διατεθειμένους υπαλλήλους στα γραφεία υπουργών, βουλευτών αλλά και κομμάτων, την ίδια στιγμή που το ανώτατο όριο υπερωριών για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο είναι μόνο 20 ώρες.
Μεταξύ των νομοτεχνικών παρεμβάσεων που κατέθεσε η κυβέρνηση χθες για το πολυνομοσχέδιο προστέθηκε εδάφιο στο άρθρο 20, το οποίο αναφέρει ότι ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 3205/2003, όπου καταγράφεται το καθεστώς υπερωριών για συνεργάτες υπουργών, βουλευτών και κομμάτων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν αποσπασθεί ή διατεθεί στα παραπάνω γραφεία.
Συγκεκριμένα, για τους "ημετέρους" αναφέρεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει ο καθορισμός των υπερωριών, νυκτερινών και Κυριακών τις 90 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο στα γραφεία του προέδρου της κυβέρνησης, των υπουργών, των αναπληρωτών υπουργών, των υφυπουργών, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των πολιτικών κομμάτων και του Ελληνα επιτρόπου στην ΕΕ.
Τα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας θα προορίζονται για τη στήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων Σε 70 ώρες συνολικά τον μήνα διαμορφώνονται οι υπερωρίες για τους υπαλλήλους των γραφείων των γενικών και ειδικών γραμματέων, καθώς και των διοικητών ασφαλιστικών οργανισμών.
Τα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας θα προορίζονται για τη στήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων
Υπενθυμίζεται ότι από το 2010 με την υπογραφή του Μνημονίου είχαν μειωθεί οι ώρες που χρεώνονται ως υπερωρίες το απόγευμα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σε 40 ώρες μηνιαίως, και με το Μεσοπρόθεσμο υπήρξε νέα μείωση κατά 50% (δηλαδή 20 ώρες). Σύμφωνα με τον νόμο 3205/2003 παραπέμπεται ο καθορισμός του τελικού πλαφόν σε υπουργική απόφαση.
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών βεβαιώνουν ότι τα ανώτατα όρια καθορίζονται από τον συγκεκριμένο νόμο, δηλαδή 90 και 70 ώρες αντίστοιχα για κάθε κατηγορία υπαλλήλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πολυνομοσχέδιο προβλέπει για όσους κατέχουν θέση ευθύνης (προϊστάμενοι, διευθυντές και γενικοί διευθυντές) ότι δεν θα λαμβάνουν καθόλου υπερωρίες λόγω του επιδόματος θέσης που προβλέπει το νέο μισθολόγιο.
Από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν έχουν αποκλειστεί ούτε οι μετακλητοί υπάλληλοι στα γραφεία βουλευτών και υπουργών, αφού σύμφωνα με την τροπολογία που έχει κατατεθεί για το άρθρο 32 θα μπορούν να λαμβάνουν "επιδόματα ή παροχές που προβλέπονται από τις καταργούμενες διατάξεις και τα οποία, κατά παραπομπή άλλων διατάξεων, χορηγούνται σε λειτουργούς ή υπαλλήλους, που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου".
Η αναφορά
Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η αναφορά για τους υπαλλήλους που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του μισθολογίου είναι οι μετακλητοί συνεργάτες υπουργών και βουλευτών που θα συνεχίσουν -μαζί με τους λειτουργούς των ειδικών μισθολογίων- να λαμβάνουν όλα τα επιδόματα που θα καταργηθούν στον δημόσιο τομέα.
Κυβερνητικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι αρκετοί συνεργάτες υπουργών επιθυμούν να αποδεσμευτούν από τα καθήκοντά τους λόγω του φόρτου εργασίας αλλά και της μηδαμινής διαφοροποίησης στις αμοιβές τους από το σύνολο των υπαλλήλων.
Ακόμα όμως και κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες η πρόβλεψη για ανώτατο πλαφόν στους "ημετέρους" τετραπλάσιο από αυτό που ισχύει στο σύνολο των υπαλλήλων αποτελεί, σύμφωνα με συνδικαλιστές, πρόκληση μπροστά στη μείωση των αμοιβών έως και 60% που επιφέρει το νέο μισθολόγιο.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εξαιρέσεις υπαλλήλων
Με κοινές αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών και του υπουργού Οικονομικών θα καθορίζεται ο αριθμός νυχτερινών ωρών εργασίας Κυριακών, Σαββάτων και άλλων εξαιρέσιμων ημερών για τους φύλακες και το προσωπικό καθαριότητας των μουσείων των αρχαιολογικών χώρων του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Σύμφωνα με την τροποποίηση που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο, στην ίδια κατηγορία θα ενταχθούν και οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, των οποίων οι υπερωρίες και τα νυχτερινά θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Η εξαίρεση των συγκεκριμένων υπαλλήλων οφείλεται κυρίως στο ειδικό καθεστώς που διέπει την εργασία τους (νυχτερινές υπηρεσίες).
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
Μετάθεση ή μετάταξη και σε νέο οργανισμό
Επιτρέπεται η μετάταξη ή μετάθεση των υπαλλήλων ακόμα και σε φορείς που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αφού σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο, ο μετατασσόμενος υπάλληλος θα μπορεί να "μεταφέρει" τη θέση που κατέχει στον νέο οργανισμό.
Με τη συγκεκριμένη προσθήκη η κυβέρνηση επιτρέπει κατά τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, δηλαδή μέχρι το 2015, τη μετάταξη ή μετάθεση προσωπικού σε φορείς ή υπηρεσίες στις οποίες δεν θα υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις ?αφού προβλέπεται ότι θα καταργηθούν στο σύνολό τους... εάν διαπιστωθεί η αναγκαιότητα μεταφοράς προσωπικού λόγω ελλείψεων.
Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά διευρύνεται ο θεσμός του "κρατικού υπάλλήλου" στον βαθμό που θα υπάρχει κινητικότητα μεταξύ του στενού δημόσιου τομέα και ΝΠΔΔ όπως νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ κτλ. Επίσης αποσοβείται το ενδεχόμενο απόλυσης λόγω μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης.
Στην τροπολογία επίσης προβλέπεται η εξαίρεση του προσωπικού της ΕΥΠ από το νέο Μισθολόγιο, ενώ θα ενταχθεί το προσωπικό στην επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου. Παράλληλα τονίζεται ότι εάν σε έναν φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα εργαζόμενοι αμείβονται με ποσά κάτω των 1.900 ευρώ που προβλέπει ο νόμος ως μέσο όρο αποδοχών τότε θα αυξάνονται οι αποδοχές τους στο ανώτατο όριο (1.900 ευρώ).
Για τους δημοσιογράφους που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου προβλέπεται η προσαρμογή των αποδοχών τους αντίστοιχα με τους μισθούς των συναδέλφων τους στον αντίστοιχο φορέα και προσαρμόζεται ανάλογα και η συλλογική σύμβαση εργασίας που ισχύει για τον κλάδο. Παραμένουν όμως στον ασφαλιστικό φορέα (ΤΣΠΕΑΘ) που ασφαλίζονται μέχρι σήμερα.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Μικρές, αλλά σημαντικές αλλαγές για τις αποδοχές
Μικρές, αλλά κρίσιμες για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων είναι οι αλλαγές που επέρχονται με την τελευταία τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο, όπως είχε επισημάνει το "Εθνος" σε χθεσινό δημοσίευμα.
Η κατάταξη στον βαθμό Γ για υπαλλήλους ΠΕ χρειάζεται μέχρι 21 χρόνια υπηρεσίας και 23 έτη για τους ΤΕ, μειώνοντας κατά 2 έτη το όριο που είχε τεθεί στο αρχικό σχέδιο νόμου. Αντίστοιχα, όσοι ΠΕ και ΤΕ υπάλληλοι έχουν περισσότερα από 21 και 23 έτη προϋπηρεσίας κατατάσσονται στον Β βαθμό.
Επίσης, οι υπάλληλοι ΔΕ θα εισάγονται στον Γ βαθμό εάν έχουν μέχρι 27 χρόνια υπηρεσίας και πάνω από 27 θα εντάσσονται στον Β βαθμό. Τέλος, για τους εργαζόμενους ΥΕ μειώνεται στα 25 χρόνια ο χρόνος υπηρεσίας για την κατάταξή τους στον Δ βαθμό. Εξαιρούνται από την εφεδρεία οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών. Οι παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές διατηρούν το σημερινό καθεστώς και δεν θα καθορίζονται με βάση την απόσταση 20 χλμ. από τα χερσαία σύνορα, όπως αρχικά περιλαμβανόταν στο πολυνομοσχέδιο. Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σήμερα σε παραμεθόριες περιοχές και νησιά θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα όπως το προβλέπει το νέο μισθολόγιο (100 ευρώ), καθώς και το ειδικό επίδομα αλλοδαπής, όπως και το ειδικό επιμίσθιο.
Κίνητρο
Το Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων, σύμφωνα με την τροπολογία, θα δίδεται και σε όσους υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ υπηρετούν σε μονάδες που έχουν ως αρμοδιότητα την επιθεώρηση ή τον έλεγχο υπηρεσιών και λειτουργιών του κράτους, όπως για παράδειγμα το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Θα αποδίδεται μετά από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που θα τεθούν σχετικά με τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες.
ΝΙΚΟΣ Β. ΤΣΙΤΣΑΣ