Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Τι θα πρέπει να προσέξουμε...στο "χαράτσι" της ΔΕΗ!

Ένεκα της αποστολής μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, του τέλους επί των... ακινήτων, θα πρέπει να επιστήσουμε στους φορολογούμενους την προσοχή, ώστε να ελέγξουν πριν πληρώσουν, αν η τιμή ζώνης που λήφθηκε υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους είναι σωστή,
δηλαδή αν ανταποκρίνεται στην πραγματική τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτή αναγράφεται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η.

Τόσο στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. όσο και στους λογαριασμούς των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, εμφανίζεται ο υπολογισμός για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).

Ένα από τα στοιχεία που αναγράφεται είναι και η τιμή ζώνης. Αυτή η τιμή ζώνης είναι αυτή βάσει της οποίας θα υπολογιστεί ο συντελεστής ειδικού τέλους (δηλαδή η αξία που θα πληρώσουμε για κάθε τετραγωνικό μέτρο).

Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, ότι το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό:

α) των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, επί

β) το συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί

γ) το συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου.

• Πως μπορώ όμως να ελέγξω αν η τιμή ζώνης που αναγράφεται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, είναι σωστή;

Θα πρέπει να επισκεφτώ την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr/aa3ies/aa.html στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.),προκειμένου μέσω των Πινάκων Αντικειμενικών Αξιών που είναι διαθέσιμοι, να βρω την τιμή ζώνης που έχει το ακίνητό μου.

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι η τιμή ζώνης δεν ανταποκρίνεται σε αυτή των Πινάκων Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, πρέπει να ενημερώσουμε τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος (εκδότη του λογαριασμού) ή την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να γίνει η διόρθωση αν είναι δυνατό πριν την έκδοση του λογαριασμού που θα περιλαμβάνει και το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

• Πως μπορώ να διορθώσω τα λάθος τ.μ. που αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος;

Επειδή έχει καταγγελθεί ότι σε κάποιους Δήμους της χώρας να αναγράφονται περισσότερα τ.μ. από τα πραγματικά (μετά από απόφαση Δημάρχων προκειμένου, προφανώς να εισπράττουν περισσότερα Δημοτικά Τέλη και Φόρους), καλό είναι να ελέγξετε τα τ.μ. επί των οποίων έχουν υπολογιστεί Δημοτικά Τέλη και Φόροι και αν διαπιστωθούν αποκλίσεις να ενημερώσετε τον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος (εκδότη του λογαριασμού), προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς σας (συμβόλαιο, οικοδομική άδεια κλπ), προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις.