Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Ανοιχτή Γραμμή Επικοινωνίας με τους Δημότες - 15455: Η Γραμμή του Δημότη από το Δήμο Καρπενησίου

Μία από τις βασικές προτεραιότητες για τη νέα Δημοτική Αρχή αποτελεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών του τόπου μας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας ο Δήμος Καρπενησίου εγκαινιάζει σήμερα τη Γραμμή του Δημότη 15455 που αποτελεί την πύλη εισροής των αιτημάτων των δημοτών του Δήμου Καρπενησίου.Κάθε δημότης θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τηλεφωνικά τα αιτήματά του, τα παράπονά του αλλά και τα ερωτήματά του προς τη Δημοτική Αρχή, τα οποία με τη σειρά τους θα προωθούνται καθημερινά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και στο Δήμαρχο. Βασικός κανόνας λειτουργίας της υπηρεσίας είναι η δέσμευση ενημέρωσης του πολίτη, σε περίπτωση που η ζητούμενη πληροφορία δεν μπορεί να δοθεί άμεσα - όταν δηλαδή ο πολίτης υποβάλλει αίτημα ή παράπονο προς διεκπεραίωση. Έτσι λοιπόν, δίνοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του, ο δημότης θα λαμβάνει άμεσα ενημέρωση για το ζήτημα το οποίο έθεσε υπόψη του Δήμου Καρπενησίου.

Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, ο αρμόδιος υπάλληλος της «Γραμμής του Δημότη» παρακολουθεί διαρκώς την τοπική επικαιρότητα (εκλογές, καιρικά φαινόμενα, αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου κτλ) ώστε να είναι σε θέση να παράσχει την απαιτούμενη πληροφορία άμεσα.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου δήλωσε: Για όλους εμάς προτεραιότητα έχει ο πολίτης, ο κάθε δημότης και ο κάθε επισκέπτης του τόπου μας ξεχωριστά. Δημιουργούμε λοιπόν μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες, που θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε, να καταγράψουμε και εν τέλει να επιλύσουμε άμεσα τα ζητήματα που οι ίδιοι μας επισημαίνουν. Το 15455 αποτελεί για τη Δημοτική Αρχή έναν δίαυλο επικοινωνίας, μέσω του οποίου μας δίνεται η δυνατότητα να εξυπηρετούμε πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά τους πολίτες.