Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Εντός των ημερών η οριστική απόφαση για το ΓΠΣ Καρπενησίου

Συνεδρίασε την προηγούμενη Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου, με 26 θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Πριν την συνεδρίαση έγινε ενημέρωση  από τον Δήμαρχο κ. Κώστα Μπακογιάννη, για το θέμα που προέκυψε με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Λόγω του προβλήματος που έχει προκύψει με το ΓΠΣ, ο κ. Μπακογιάννης πρότεινε να ασκηθούν άμεσα οι αναγκαίες διοικητικές προσφυγές, καθώς και τα απαραίτητα ένδικα μέσα και να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες με σκοπό την αναστολή και την οριστική εξαφάνιση του ΓΠΣ.

Σύμφωνα με τον κ. Μπακογιάννη θα ζητηθεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με σκοπό την οριστική εξαφάνιση του ΓΠΣ προβάλλοντας τυπικούς λόγους (π.χ. έλλειψη ενημέρωσης των Δημοτών για το περιεχόμενο του προταθέντος από τον Δήμο Γ.Π.Σ., ουσιαστική διάσταση μεταξύ της βούλησης του Δήμου και του σχεδίου που τελικά εγκρίθηκε στην περιοχή της Μεσοχώρας). Η τύχη της αίτησης δεν μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων, σε κάθε όμως περίπτωση η έκταση στην οποία θα ανατραπεί το ΓΠΣ εξαρτάται από τον λόγο που θα γίνει δεκτός από τη Διοίκηση.
Επειδή όμως, από τη μία μεριά, η απάντηση της Διοίκησης από ό,τι φαίνεται θα καθυστερήσει πέραν της προθεσμίας για την αίτηση ακυρώσεως, δηλ. την 28η Μαίου 2011 και δεν είναι συνετό ο Δήμος να έχει χάσει οριστικά το δικαίωμα να προσβάλει δικαστικά το ΓΠΣ, κι από την άλλη, η Διοίκηση είναι λιγότερο κατάλληλη από ένα δικαστικό όργανο να αποφανθεί για τα ζητήματα νομιμότητας, τα οποία τίθενται για την αντίκρουση και ανατροπή του ΓΠΣ Καρπενησίου, κατά πάσα πιθανότητα θα ασκηθεί και αίτηση ακυρώσεως.
Η αίτηση ακυρώσεως και η αίτηση αναστολής θα κατατεθούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με σκοπό την αναστολή και την οριστική εξαφάνιση του ΓΠΣ (π.χ. έλλειψη ενημέρωσης των Δημοτών για το περιεχόμενο του προταθέντος από τον Δήμο Γ.Π.Σ., ουσιαστική διάσταση μεταξύ της βούλησης του Δήμου και του σχεδίου που τελικά εγκρίθηκε στην περιοχή της Μεσοχώρας). Η τύχη των αιτήσεων δεν μπορεί να προβλεφθεί εκ των προτέρων, σε κάθε όμως περίπτωση η έκταση στην οποία θα ανασταλεί ή θα ανατραπεί το ΓΠΣ εξαρτάται από τον λόγο που θα γίνει δεκτός από το Δικαστήριο. Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής (με συνέπεια ότι δεν θα μπορεί να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία πολεοδόμησης με την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης και γενικότερα με τη λήψη μέτρων εφαρμογής και εξειδίκευσης του ΓΠΣ κατά το μέρος εκείνο που θα έχει ανασταλεί), θα πρέπει να δεχθεί το Δικαστήριο την ύπαρξη ανεπανόρθωτης βλάβης ή την προφανή βασιμότητα των λόγων που προβάλλονται.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αίτηση θεραπείας και η αίτηση ακυρώσεως (με την αίτηση αναστολής) πρέπει να ασκηθούν παράλληλα από τον Δήμο για να εξασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα.
Εντός των ημερών θα ανακοινωθεί από το Δήμο Καρπενησίου η επίσημη και η τελική απόφαση, η οποία πρόκειται να βασιστεί πάνω στα όσα ειπώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο από το Δήμαρχο κ. Κώστα Μπακογιάννη!