Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο με κυρίαρχα θέματα την κατάρτιση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έτους 2011 και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών

Η 5η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαΐου, με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη που ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία. Ανάμεσα τους ξεχώρισαν, η κατάρτιση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έτους 2011 και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών.


Η κατάρτιση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, αφορά τα έργα των πέντε περιφερειακών ενοτήτων που χρηματοδοτούνται από το Γ΄ ΚΠΣ (ΣΑΝΑ 3) και το ΕΣΠΑ (ΣΑΝΑ 8), στο πλαίσιο των αντίστοιχων ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Η κατάρτιση της ΣΑΝΑ 3 είναι στην ουσία «τακτοποιητική», δεδομένου ότι το Γ΄ ΚΠΣ και τα αντίστοιχα έργα έχουν ολοκληρωθεί και προχωρά η αποπληρωμή τους, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα οικονομικά στοιχεία.

Η ΣΑΝΑ 8, είναι το πρόγραμμα έργων των πέντε περιφερειακών ενοτήτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και για το οποίο διασφαλίζεται η συνέχιση της υλοποίησης και η πληρωμή των λογαριασμό τους.

Όπως επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς « Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, που υλοποιούμε ένα εξαιρετικά συμπιεσμένο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, από τα 133.000.000 € για τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, εμείς χρησιμοποιούμε τα 70.000.000 €. Το ποσό αυτό είναι όλα για τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ που εκτελουνται Πιστεύουμε πως κατ’ αρχήν διασφαλίζεται ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα θα συνεχίζουν να κατασκευάζονται, ενώ παράλληλα, με την πρόοδο τους θα διεκδικούμε και την αύξηση των ετήσιων πιστώσεων. Πεποίθηση μας είναι ότι στο τέλος του 2011, θα έχουμε προχωρήσει αποτελεσματικά το ΕΣΠΑ και θα έχουμε επιτύχει στο στόχο του ν + 3, που φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένος λόγω του μνημονίου.»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συζήτηση έδειξαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για το χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών, που «ακουμπά» δύο σημαντικές διαστάσεις : την αναπτυξιακή και την περιβαλλοντική.

Η διαδικασία γνωμοδότησης της Περιφέρειας έγινε με ανοιχτή πρόσκληση των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας, μέσω των ΤΕΔΚ, να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Με τεκμηριωμένες προτάσεις, που αφορούν κυρίως την εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και την ανάγκη εκπόνησης ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο με επάρκεια και αξιοπιστία θα οδηγήσει στην εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων και πολιτικών, όχι μόνο απέναντι στις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και απέναντι στην ευθύνη προστασίας του περιβάλλοντος, το Περιφερειακό Συμβούλιο. κατά πλειοψηφία, γνωμοδότησε θετικά.

Παράλληλα στη γνωμοδότηση του ενσωμάτωσε παρατηρήσεις για τη χωροθέτηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, ειδικά σε περιοχές οικιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

«Μία παραγωγική και ενδιαφέρουσα συνεδρίαση» χαρακτήρισε το σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς «με πλούσιο διάλογο και αποφάσεις για σημαντικά αναπτυξιακά θέματα της Στερεάς Ελλάδας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε επίσης τρία ψηφίσματα.