Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Συνεδρίασε την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011 η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Χαλκίδα, με μοναδικό θέμα συζήτησης την έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), σχιστολιθικών πλακών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Ύστερα από τις εισηγήσεις του κ. Αντώνη Τερζή, Προϊσταμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, από ειδικούς Επιστήμονες για επηρεασμό ή όχι των εκρηκτικών υλών που χρησιμοποιούνται στον υδροφόρο ορίζοντα και από τον κ. Δήμαρχο Καρύστου, ότι ο τόπος είναι ξερός, χωρίς δάση και εργάζεται αρκετός κόσμος, τουλάχιστον 1000 άτομα, η επιτροπή ενέκρινε 27 Μ.Π.Ε. σχιστολιθικών πλακών στην περιοχή του Δήμου Καρύστου Ευβοίας.
Επίσης ενέκρινε τρείς Μ.Π.Ε. φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας, δύο της Βοιωτίας και έναν της Φθιώτιδας.