Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Ελπίδες για τον Παραμεγδόβιο Να χρηματοδοτηθεί ο Επαρχιακός δρόμος από Νεράϊδα Καρδίτσας μέχρι Μαυρομμάτα Ευρυτανίας, ζητά με ερώτησή του στη Βουλή ο κ. Σπύρος Ταλιαδούρος

Να βγεί επιτέλους η περιοχή
 από την απομόνωση 

Ο Βουλευτής και τ. Υφυπουργός Παιδείας κ. Σπύρος Ταλιαδούρος με ερώτησή του που κατέθεσε στη Βουλή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ζητά την κατασκευή του επαρχιακού δρόμου μεταξύ Νεράϊδας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και Μαυρομμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, αφού οι κάτοικοι της περιοχής στερούνται οποιασδήποτε πρόσβασης και βατότητας, αφού τόσο η κατασκευή του δρόμου του Παραμεγδόβιου όσο και η κατασκευή της γέφυρας του Μέγδοβα παραμένει ακόμη στα χαρτιά.


Ειδικότερα, η ερώτηση του κ. Ταλιαδούρου είναι η εξής:

«Η κατασκευή του Επαρχιακού δρόμου μεταξύ Νεράϊδας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και Μαυρομμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας αποτελεί πάγιο και δίκαιο αίτημα των κατοίκων των χωριών του νότιου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και του βόρειου τμήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, που μέχρι σήμερα, τους περισσότερους μήνες του χρόνου, στερούνται οποιασδήποτε πρόσβασης και βατότητας, αφού τόσο η κατασκευή του δρόμου του Παραμεγδόβιου όσο και η κατασκευή της γέφυρας του Μέγδοβα παραμένει ακόμη στα χαρτιά.

Ειδικότερα, το 2007 σε συνάντηση φορέων Καρδίτσας και Ευρυτανίας στην τοποθεσία «Ζάχενας», όπου θα γίνει η Γέφυρα του Μέγδοβα, οι Νομάρχες των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων, οι αρμόδιοι μηχανικοί των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, μηχανικοί Μελετητικών ιδιωτικών γραφείων, Δήμαρχοι και Πρόεδροι της ευρύτερης περιοχής και πλήθος κόσμου αποφάσισαν ομόφωνα την αναγκαιότητα κατασκευής του επαρχιακού δρόμου στην υπάρχουσα χάραξη και αποφασίστηκε η υλοποίηση του έργου με πιστώσεις και των δύο Περιφερειών, για τη σύνταξη της οριστικής Προμελέτης του έργου και στόχο την ένταξη του συνόλου του έργου στα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Από τότε μέχρι τον Ιούνιο του 2009, για τη σύνταξη της οριστικής Προμελέτης του έργου ολοκληρώθηκαν οι Προμελέτες και τα Περιβαλλοντικά, η Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας, η Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη, η προκαταρκτική Μελέτη της Γέφυρας του Μέγδοβα, η Μελέτη της Οδού μέχρι το στάδιο της Προμελέτης και έχει εγκριθεί από τις δύο Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενώ τον Σεπτέμβριο του 2010 έγιναν και οι τελευταίες μετρήσεις για τη σύνταξη της Τελικής Οριστικής Μελέτης του έργου. Για την προώθηση των μελετών το 2009, ο τότε Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθ. Μπούρας ενέκρινε πίστωση 500.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του μελετώμενου έργου για το τμήμα Νεράϊδα μέχρι Γέφυρα Μέγδοβα είναι ύψους 15.000.000 ευρώ (14.300.000 ευρώ για το δρόμο και 700.000 ευρώ για τη Γέφυρα) και η ένταξή του στο ΕΣΠΑ αποτελεί επιδίωξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί.

Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται η Κυβέρνηση να προχωρήσει στην χρηματοδότηση και υλοποίηση του Επαρχιακού δρόμου Νεράϊδας Καρδίτσας και Μαυρομμάτας Ευρυτανίας για να βγεί επιτέλους η περιοχή από την απομόνωση;».