Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Ημερομηνίες πρακτικών δοκιμασιών υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Λάρισας γίνεται γνωστό ότι οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων των ΓΕ. Λ. & ΕΠΑ. Λ. – Ομάδα Β΄ για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2011 - 2012, θα διεξαχθούν στο Ε.Α.Κ. Λάρισας (Αλκαζάρ) από την Τετάρτη 08/06/2011 έως και την Τετάρτη 22/06/2011, εκτός Σαββάτου 11/06 - Κυριακής 12/06 - Δευτέρα 13/06 - Σαββάτου 18/06 και Κυριακής 19/06/2011 σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Φ.251/ 56038 /Β6/17-5-2011 έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., «Συγκρότηση επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των Υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.» και τις ώρες από 07.00΄ έως 11.00΄, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:ΤΕΤΑΡΤΗ 08 – 6 - 2011

1) Κολύμβηση αγοριών και κοριτσιών των Νομών Λάρισας ,Τρικάλων, Καρδίτσας , και Πιερίας

2) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Νομών Ευρυτανίας ,και Βοιωτίας.

3) Δρόμος 400 μ. αγοριών Νομού Φωκίδας.

4) Δρόμος 200 μ. κοριτσιών Νομού Φωκίδας.

ΠΕΜΠΤΗ 09 – 6 - 2011

1) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Φθιώτιδας.

2) Δρόμος 200 μ. κοριτσιών Ν. Μαγνησίας.

3) Δρόμος 400 μ. αγοριών Ν. Μαγνησίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 - 6 - 2011

1) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος κοριτσιών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Α έως και Κ.

2) Δρόμος 400 μ. αγοριών Ν. Ευρυτανίας.

3) Δρόμος 200 μ. κοριτσιών Ν. Ευρυτανίας.

ΤΡΙΤΗ 14 – 6 – 2011

1) Κολύμβηση αγοριών και κοριτσιών των Νομών Μαγνησίας ,Φθιώτιδας ,Ευρυτανίας , Βοιωτίας και Φωκίδας.

2)Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Λ έως και Ω.

3)Δρόμος 400 μ. αγοριών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Α έως και Κ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 – 6 – 2011

1) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος κοριτσιών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Λ έως και Ω

2) Δρόμος 200 μ. κοριτσιών Ν. Τρικάλων .

3) Δρόμος 400 μ. αγοριών Ν. Τρικάλων .

ΠΕΜΠΤΗ 16 – 6 – 2011

1) Δρόμος 200 μ. κοριτσιών Ν. Φθιώτιδας, Βοιωτίας .

2) Δρόμος 400 μ. αγοριών Ν. Φθιώτιδας, Βοιωτίας .

3) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Φωκίδας .

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 – 6 – 2011

1) Δρόμος 200 μ. κοριτσιών Ν. Καρδίτσας και Πιερίας.

2) Δρόμος 400 μ. αγοριών Ν. Καρδίτσας και Πιερίας.

3) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Τρικάλων .

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 – 6 – 2011

1) Δρόμος 200 μ. κοριτσιών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Α έως και Κ.

2) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών Ν. Λάρισας με επώνυμο Α έως Κ

3) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Καρδίτσας .

ΤΡΙΤΗ 21 – 6 – 2011

1) Δρόμος 400 μ. αγοριών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Λ έως και Ω.

2) Δρόμος 200 μ. κοριτσιών Ν. Λάρισας με επώνυμο από Λ έως και Ω.

3) Σφαιροβολία και άλμα σε μήκος αγοριών και κοριτσιών Ν. Μαγνησίας και Πιερίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 – 6 – 2011

1) Κολύμβηση, δρόμος 200μ, δρόμος 400μ., σφαιροβολία και άλμα σε μήκος για όσους υποψήφιους δεν μπόρεσαν να εξεταστούν για αιτιολογημένους λόγους ( π.χ. εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, ξένη γλώσσα, σχέδιο, μουσική κ.λπ.) τις αρχικώς προγραμματισμένες ημερομηνίες. Κατά την προσέλευσή τους στην αρμόδια Επιτροπή οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ (με φωτογραφία του υποψηφίου πάνω στην ακτινογραφία και ιατρική γνωμάτευση), ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ, (με ιατρική γνωμάτευση) ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (με ιατρική γνωμάτευση), ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ από το Λύκειο ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου και ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Οι ιατρικές βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Ο Προϊστάμενος Φ.Α.

ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ