Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Φρένο στη δόμηση σε 33 υγροβιότοπους της Στερεάς Ελλάδας, με σχέδιο προεδρικού διατάγματος…

Απαγόρευση της δόμησης και αυστηρούς περιορισμούς σε 369 περιοχές προβλέπει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία των μικρών υγροτόπων που βρίσκεται μέχρι και την 1η Ιουνίου, σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Ως «μικροί υγρότοποι» ορίζονται οι υγροτοπικές εκτάσεις που είναι μικρότερες των 80 στρεμμάτων, με τους 33 να βρίσκονται Στερεά Ελλάδα.

Με τις νέες ρυθμίσεις απαγορεύεται η δόμηση ή η ανέγερση κτίσματος που δεν σχετίζεται με την προστασία και την επιστημονική παρακολούθηση της περιοχής, ενώ το ΠΔ προβλέπει ότι οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του Διατάγματος υλοποιούνται κανονικά.

Η επέμβαση όμως επιτρέπεται μόνο σε τμήμα εντός του περιγράμματος της οικοδομής, καθώς και στους χώρους που είναι απολύτως αναγκαίοι για την πρόσβαση και την προστασία του κτιρίου. Επιτρέπεται επίσης η αναθεώρηση οικοδομικής άδειας υφιστάμενου κτίσματος εφόσον δεν επέρχεται αύξηση της κάλυψης ή του όγκου του.

Απαγορεύσεις μπαίνουν παράλληλα σε διάνοιξη δρόμων, σε εξόρυξη αδρανών υλικών, στην επέκταση καλλιεργειών, στη βόσκηση, την αλιεία, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τις αμμοληψίες.