Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας, Αινιάνων 8, το Π.Σ. προκειμένου να συζητήσει τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 4-5 / 27-4-2011.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της «Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Προγράμματος Δασικών έργων και εργασιών έτους 2011 Νομού Φθιώτιδας.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Δ/νσης Δασών Νομού Φθιώτιδας κ. Παπανδρέου Ιωάννης.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Προγράμματος Δασικών Έργων έτους 2011 Νομού Βοιωτίας.
Εισηγητής: Ο Δ/ντής Δ/νσης Δασών Νομού Βοιωτίας κ. Κατσιάνης Σάββας.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Προγράμματος Δασικών έργων και εργασιών δημόσιας και μη Δημόσιας Δασοπονίας έτους 2011 Νομού Ευβοίας.
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δασών Νομού Εύβοιας κ. Τσιμίδου Φωτεινή.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση τοξικού φυτοπλαγκτού σε ζώνες αλιείας οστράκων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας».(εξ αναβολής).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Γενική Συνέλευση της «ΕΥΒΟΪΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ».

Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση κατάρτισης (Τροπ.0) των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΝΑ 007/8, ΣΑΝΑ 011/8, ΣΑΝΑ 012/8, ΣΑΝΑ 045/8 και ΣΑΝΑ 047/8, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση κατάρτισης (Τροπ.0) των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΝΑ 045/3, ΣΑΝΑ 011/3, ΣΑΝΑ 012/3 , ΣΑΝΑ 047/3, και ΣΑΝΑ 007/3, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός εκπροσώπων για την στελέχωση της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Στυλίδας για την υλοποίηση της πράξης: «Διαχείριση λυμάτων ευρύτερης παράκτιας ζώνης Καραβομύλου – Ραχών».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μακρακώμης για την υλοποίηση της πράξης: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Μακρακώμης.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 12ο : Υπόδειξη εκπροσώπου για συμμετοχή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 234 παρ.2 του Ν.3852/2010.
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα 1ου ΠΚΤΝΜΕ και παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Ακτομηχανικής προστασίας ακτών Παρνασσίδας».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Βελτίωση επέκτασης επαρχιακής οδού από Ν.Ε.Ο. – Κλήμα – Κάμπο – Επαρχιακή οδό Τείχιο – Ποτιδάνεια».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα και παράταση προθεσμίας της μελέτης: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΚΙΑΣ».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε. και στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαζή Γιώτα.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Υ.)
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.

ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ