Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Πρώτη Διαβούλευση για το Δήμο Καρπενησίου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τους νέους από τους κοινωνικούς φορείς του τόπου μας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ερευνητικό πρόγραμμα «Εργαστήρι Πολιτικής: μέτρα και προτάσεις πολιτικής για τη συμμετοχή των νέων στο νέο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης)» θα πραγματοποιήσει τον πρώτο κύκλο διαβούλευσης με τη συμμετοχή της ομάδας εργασίας (focus group), την οποία απαρτίζουν νέοι από διάφορους φορείς του τόπου μας, ο Δήμαρχος, αντιδήμαρχοι, οι ειδικοί σύμβουλοι του Δημάρχου και εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.


Τον επιστημονικό συντονισμό της συζήτησης έχει αναλάβει ειδική ερευνητική ομάδα με τίτλο «Πολιτική Τεχνολογία» του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η δράση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και το Ινστιτούτο Νεολαίας.

Σκοπός της διαβούλευσης είναι η ανάδειξη και ιεράρχηση θεμάτων που αφορούν τη συμμετοχή και τη διαβούλευση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τη λειτουργία τοπικών φορέων νεολαίας, τον εντοπισμό προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι κοκ.

Τα αποτελέσματα της συζήτησης θα αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για το δεύτερο κύκλο διαβούλευσης που θα επικεντρωθεί στην διαμόρφωση ενός πλαισίου επίλυσης των σημαντικότερων προβλημάτων με την συμμετοχή των νέων του Δήμου.

Επίσης, οι πολίτες του Δήμου μας θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη διαδικασία μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης που θα λειτουργήσει παράλληλα για αυτό το σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση http://politech.uop.gr/ ergastiri

Οι διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2011 και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδρίων του Λαογραφικού Μουσείου Μεγάλου Χωριού.