Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Έπεσαν οι από Περγαντά - Καραμπά για 2 μεγάλα έργα στην Ευρυτανία

Κλέαρχος Περγαντάς Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας : «Προχωρούμε στην υλοποίηση ενός αναγκαίου και σημαντικού έργου για την Ευρυτανία : του δρόμου Σαρκίνη – Καταβόθρα, προϋπολογισμού 3.000.000 €. Παράλληλα ξεκινούν οι εργασίες αναβάθμισης του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου, προϋπολογισμού 350.000 € »


Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς και οι ανάδοχοι του έργων, υπέγραψαν στις 30 Ιουνίου, τις συμβάσεις μεταξύ Περιφέρειας και εργοληπτριών επιχειρήσεων για την κατασκευή του δρόμου «Σαρκίνη – Καταβόθρα Ευρυτανίας» και για το σχολικό κτίριο «Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου». Το έργο «Σαρκίνη – Καταβόθρα» είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό 3.000.000 € και το «Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 350.000 €, χρηματοδοτείται από τον ΟΣΚ.

Σε ότι αφορά το οδικό έργο, πρόκειται για μια απολύτως αναγκαία και ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση στην περιοχή Προυσού Ευρυτανίας, αφού βελτιώνεται αισθητά η βατότητα του δρόμου μεταξύ Σαρκίνης και Καταβόθρας, σε μήκος 8.400 μέτρα. Με το έργο αναβαθμίζεται η σύνδεση της περιοχής με το Καρπενήσι και βελτιώνεται η προσπέλαση μιας από τις συνδετήριες οδούς της Ευρυτανίας προς την Αιτωλοακαρνανία.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν :

• Διαπλατύνσεις για τη βελτίωση της χάραξης και την αύξηση του πλάτους του δρόμου

• Τεχνικά έργα (συλλογή και απορροή ομβρίων, τοίχους αντιστήριξης)

• Οδοστρωσία και ασφαλτοστρώσεις

• Πινακίδες και στηθαία ασφαλείας

Παράλληλα η υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου», σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού του κτιρίου, προκειμένου να γίνει πιο λειτουργικό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντας : «Προχωρούμε στην υλοποίηση μιας οδικής παρέμβασης, που δημιουργεί νέες συνθήκες προσπέλασης στην Ευρυτανία και κυριολεκτικά αίρει την απομόνωση της περιοχής Σαρκίνης – Καταβόθρας. Ένας σύγχρονος δρόμος από ανάγκη και αίτημα των πολιτών, θα γίνει πραγματικότητα. Παράλληλα με την υλοποίηση και άλλων μεγάλων και σημαντικών έργων οδοποιίας, που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματά μας, στοχεύουμε στην ουσιαστική βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην Ευρυτανία.

Επιπλέον αναβαθμίζουμε ένα σχολικό κτίριο στο Καρπενήσι, με σκοπό από την επόμενη εκπαιδευτική χρονιά, μαθητές και εκπαιδευτικοί να δουλεύουν σε έναν πιο λειτουργικό χώρο με καλύτερες συνθήκες. Στόχος μας είναι να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα και να δουλέψουμε αποτελεσματικά, παράγοντας έργο χρήσιμο για τους πολίτες και την κοινωνία»