Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Εκπαίδευση Δημόσιων Φορέων σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρεις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βελτιώνουν τις συνδιαλλαγές των επιχειρήσεων με τους Δημόσιους φορείς παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε στις 24 Ιουνίου το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) σε συνεργασία με το επιμελητήριο της Χίου.
Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Rural Inclusion για το επιμελητήριο της Χίου, και εφαρμόζονται με επιτυχία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξοικονόμηση χρόνου και στη μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος των επιχειρήσεων της περιοχής. Εκπρόσωποι από Δημόσιους φορείς της χώρας, Πανεπιστήμια, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Ερευνητικά κέντρα συζήτησαν εκτενώς και εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη, και την υιοθέτηση ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών από τους Δημόσιους φορείς, και τη χρήση τους από τις ελληνικές επιχειρήσεις.


Στην ημερίδα συμμετείχαν οι δήμοι Μαραθώνα, Πατρών και Χίου, τα επιμελητήρια Καστοριάς και Αχαΐας, οι περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ελληνογερμανική Αγωγή, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε επίδειξη των τριών ηλεκτρονικών υπηρεσιών

(http://www.chioschamber.gr/xios/shared/rural.jsp?context=101) και συγκεκριμένα:

• Εγγραφή στο Επιμελητήριο Χίου

• Λήψη επιδότησης ως Νέος Αγρότης

• Αδειοδότηση Mεταποιητικής Eπιχείρησης

Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο για την ανάπτυξη και προσφορά αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από επιμελητήρια, δήμους, και άλλους Δημόσιους φορείς της χώρας.

Η ημερίδα έκλεισε με συζήτηση σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με στόχο την υιοθέτηση πολιτικών προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Σχετικά με το Rural Inclusiοn

Το έργο Rural Inclusiοn, αφορά στην παροχή υπηρεσιών η-διακυβέρνησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές με στόχο τη μείωση του διαχειριστικού τους φόρτου, έχει διάρκεια 36 μήνες (Ιούνιος 2009 - Μάιος 2012) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Information and Communication Technologies Policy Support Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του έργου είναι η εταιρία ATOS ORIGIN SAE, ενώ συμμετέχουν 13 εταίροι από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του έργου www.rural-inclusion.eu

Επικοινωνία

Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, +30 210 7474 265

e-mail: papak ΑΤ grnet.gr

Γραφεία ΕΔΕΤ: +30 210 7474274