Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ - Υποβολή Αιτήσεων Υποτροφιών

Επιτροπή Υποτροφιών Καρπενησίου


Η Ένωση Ευρυτάνων Αμερικής «ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ» θα απονείμει και φέτος όπως και τις προηγούμενες χρονιές, υποτροφίες σε Ευρυτάνισσες/Ευρυτάνες αποφοίτους Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ, που φοίτησαν στα σχολεία του Νομού κατά το σχολ. έτος 2010-2011 και διακρίθηκαν για την επίδοσή τους και το ήθος τους. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι η σχολική επίδοση και η οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση.


Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι μαθητές της Γ’ Τάξης Γεν. Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι οποίοι αφού συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ.

2.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης από την οικογένεια του μαθητή, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την εφορία).

3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

καλούνται να τα υποβάλουν απευθείας ή ταχυδρομικά στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας– Κατσαντώνη 2 – 36 100 Καρπενήσι.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 30η Ιουνίου 2011.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Ευρυτανίας στον κ. Ιωάννη Οικονομίδη και στο τηλ. 22370-80245.

Από την Επιτροπή Υποτροφιών Καρπενησίου