Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Ρυθμίσεις Φορτοεκφόρτωσης Εμπορευμάτων


ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ρυθμίσεις Φορτοεκφόρτωσης
Εμπορευμάτων

Αγαπητοί έμποροι Καρπενησίου
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 260/2007 απόφαση δημοτικού συμβουλίου η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων επιτρέπεται

-Κατά τις ώρες 14.00 έως 17.00
-Κατά τις ώρες 20.00 έως 08.00
Τις ημέρες που είναι κλειστά τα καταστήματα επιτρέπεται η φορτοεκφόρτωση και το απόγευμα της Δευτέρας και Τετάρτης.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
-Κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00
-Κατά τις ώρες 17.00 έως 20.00
-Η χρήση φορτηγών άνω των 3,5τ στον παραδοσιακό ιστό της πόλης.
Εμπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι η μη συμμόρφωσή σας με τα ανωτέρω σχετικά, θα επισύρει εις βάρος σας κυρώσεις από τα εντεταλμένα για τον έλεγχο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας ως αυτές ορίζονται στις ειδικές διατάξεις του ν.3731/23-12-2008.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΦΕΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί, αγαπητές οδηγοί,
Σας ενημερώνουμε ότι με το Ν.3731/2008 ανατέθηκε στη Δημοτική Αστυνομία η τήρηση των διατάξεων που αναφέρονται στη Κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζοδρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση. Το τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Καρπενησίου σας ενημερώνει ότι θα επιβάλλονται πρόστιμα σε όσους διέρχονται στους άνω αναφερόμενους χώρους, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 4 του ΚΟΚ, το οποίο προβλέπει διοικητικό πρόστιμο 200 ευρώ και ποινή 5 βαθμών στο σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών (ΣΕΣΟ).
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΦΕΓΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ