Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Υπό την πρωθυπουργική αλουργίδα

Πολλάκις ο πρωθυπουργός έσπευσε να αναλάβει ευθύνες και να καλύψει ενέργειες και πράξεις υπουργών του. Και είναι προς τιμή του όταν τους θέτει υπό την πρωθυπουργική αλουργίδα για αστήρικτες και υποβολιμιαίες κατηγορίες, προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα το έργο της κυβέρνησης.


Μπορεί ο Μ. Κωνσταντίνος να σκέπαζε ανεξαιρέτως με την αλουργίδα του (πορφυρούν ένδυμα των αυτοκρατόρων που υποδηλώνει και την εξουσία) τους ατακτούντες στην ιδιωτική τους ζωή κληρικούς για λόγους ευνόητους, αλλά ο πρωθυπουργός, ο υπουργός, ο νομάρχης, ο δήμαρχος, δεν μπορούν άκριτα και ανεξέλεγκτα να καλύπτουν ενέργειες, παραλείψεις, υπερβολές και σκάνδαλα των συνεργατών τους.

Η καθημερινή πρακτική και εμπειρία αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Όταν ο πρωθυπουργός αίρει τις αμαρτίες των παρανομούντων ή κατά υπόνοια ατακτούντων συνεργατών του και αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη περί της αθωότητάς τους, δίνει το δικαίωμα της αμφισβήτησης και κινδυνεύει να διαψευσθεί. Βεβαίως μέχρι αποδείξεως της ενοχής δεν παύει να είναι αθώος ο συκοφαντηθείς, αλλά καλόν είναι να αναλαμβάνει τις ευθύνες ο ίδιος, να επιζητεί την έρευνα και να τιμωρούνται αμείλικτα οι σπερμολόγοι. Το περιβάλλον, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού και όλων των αξιωματούχων, παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία τους.

Αποτελεί όντως γενναιότητα, μεγαθυμία και ευαισθησία η ανάληψη ευθυνών με σκοπό να εξασφαλισθούν καλές συνθήκες εργασίας, να θωρακισθούν έναντι εκβιασμών και ανυπόστατων κατηγοριών και να αναπτύξουν πρωτοβουλία στην άσκηση του λειτουργήματός τους οι συνεργάτες τού πρωθυπουργού. Αρκεί, όμως, προ της αναλήψεως οποιασδήποτε ευθύνης να ελεγχθεί επισταμένως η κατηγορία.

Φρονούμε ότι η κάλυψη θωρακίζει τον ευσυνείδητο υπηρέτη του λαού από κακόβουλες ή υστερόβουλες κατηγορίες, αλλά για τον ασυνείδητο η οποιαδήποτε κάλυψη εκλαμβάνεται ως αδυναμία και ανοχή και τον ενθαρρύνει στη συνέχιση της παρανομίας. Γι’ αυτό, αν από την αλήθεια γεννιέται το οποιοδήποτε σκάνδαλο στην κυβέρνηση, είναι προτιμότερο να γεννηθεί το σκάνδαλο παρά να συγκαλύψει ο πρωθυπουργός την αλήθεια.

Είναι όντως επισφαλής η πρωθυπουργική αλουργίδα και έχει πολύ κόστος η ανάληψη τέτοιων ευθυνών από τον πρωθυπουργό. Γι’ αυτό πρέπει να προσφέρεται με επιφύλαξη, κατόπιν επισταμένης εξετάσεως και ποτέ αφειδώλευτα. Διότι «τοις μεν μη αδικούσι δίκαιος έπαινος. Τοις δε μη επιτρέπειν τοις αδικούσιν αδικείν πολλαπλάσιος εκείνου».

kostasmitsios@yahoo.gr