Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

Συνεδριάζει αύριο το Δ.Σ. Καρπενησίου

Με 51 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 29 Ιοαυνίου 2011, η 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου στις 19.00μμ. Κυρίαρχα θέματα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων η Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ – « Ε.Π θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013» και τη σύναψη  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Δήμου Αγράφων –Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. Όλα τα θέματα είναι τα εξής:
1.Έγκριση πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων
2.Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ – « Ε.Π θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013» ( εισηγητής ο αντιδήμαρχος Σουλιώτης ).
3.Διοργάνωση 3/μερου Φεστιβάλ «Εν όρεσι» στο Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου .(Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος)
4.Λήψη απόφασης  για «Πρόγραμμα Κοινωφελής εργασία». (εισηγητής αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)  
5.Σύναψη  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Δήμου Αγράφων –Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης .(εισηγητής αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)  
6.Λήψη απόφασης για εκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στη θέση Πέρα Βρύση στην τοπική Κοινότητα Στενώματος.(εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
7.Ρύθμιση οφειλών Συνεταιρισμού Λαϊκής Τέχνης η «Ευρυτανία» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
8.Επιχορήγηση αθλητικού Ομίλου Λαγκαδιάς ο ΕΥΡΥΤΟΣ  κλπ. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος).
9.Συμπλήρωση του ΦΕΚ 1111/3-6-2011 τεύχος Β όπου δημοσιεύτηκε η αριθμ.51/2011 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου (σχολικές επιτροπές)(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
10.Συγκρότηση συμβουλίου ένταξης μεταναστών στην τοπική Κοινωνία. (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος)
11.Εισήγηση από την Οικονομική επιτροπή για την επιβολή του  τέλους παρεπιδημούντων  στον Καλλικρατικό Δήμο. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
12. Επί αιτημάτων για χρέωση τελών κοιμητηρίου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
13.Επί αποφάσεων Τ.Κ Μικρού Χωριού και Τ.Κ Φουρνάς για έγκριση παροχών ύδρευσης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος ).
14. Ρύθμιση οφειλών (Ν.3979 /2011) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ. Σταμάτης Δημήτριος)
15.    Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΚ ποσού 21.973,65 με ΦΠΑ του έργου «Συντήρηση –απόφραξη δικτύων στις δημοτικές και τοπικές Κοινότητες Δήμου Καρπενησίου . (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος )
16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος  κ.Σταμάτης Δημήτριος).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος )
17. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης Τ.Δ Καστανέας» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου
18. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Τσιμεντόστρωση στη θέση Λαγγάδα και βελτίωση δρόμου προς οικία Ντούρου Τ.Δ Καστανέας» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου
19.Παράταση προθεσμίας για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Τ.Δ Τόρνου» αναδόχου κ.Σταμούλη Νικόλαου
20.Παράταση προθεσμίας για το έργο «Κατασκευή πρόσβασης άνωθεν κεντρικής πλατείας Τ.Δ Καστανέας» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου
21.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή τοιχίων αποθηκευτικού χώρου στην πλατεία Τ.Δ Τόρνου (αναδόχου κ.Σταμούλη Νικολάου»
22.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Επισκευή υδρομάστευσης και αποκατάσταση δικτύου Τ.Δ Πρόδρομου αναδόχου  κ.Γκρίζη Παναγιώτη .
23.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επισκευή –Συντήρηση δημοτικού σχολείου Φιδακίων αναδόχου Γεωργίας Γκορόγια»  
24.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα Αγιος Ανδρέας»   αναδόχου κ. Λερογιάννη Ευάγγελου.  
25.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Ανάπλαση χώρου Πέρα Βρύση Τ.Δ Στενώματος» αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη
26.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Πλακόστρωση βατών δρόμων εντός του Τ.Δ Στενώματος» αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη
27. Μείωση εγγυήσεων του έργου «Πλακόστρωση βατών δρόμων εντός του οικισμού  Τ.Δ Στενώματος» αναδόχου κ. Ζαραβέλη Ιωάννη .
28.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Πλακοστρώσεις στο  Τ.Δ Παυλοπούλου» αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη .
29.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Πλακόστρωση δρόμου από Ιερό Ναό Χρυσοστόμου έως οικία Ιωάννη Καρανίκα οικισμού Παπαδιάς Τ.Δ Παυλοπούλου αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη.
30.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης αποκατάσταση δρόμων εντός του Τ.Δ Στενώματος»αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη
31.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Αξιοποίηση –ανάπτυξη στον Πλατανιά έναντι παραλίας οικισμού Αμπελίων  στο Τ.Δ Αγίας Βλαχέρνας).
32.Μείωση εγγυήσεων του έργου «Διαμόρφωση νέων θέσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου «αναδόχου κ.Χούπα
33.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Αγίας Τριάδας (πρώην Δήμος Κτημενίων)αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου.
34.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου προς Λάκες (πρώην Δήμος Κτημενίων)αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου 35.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Δ Αγίας Τριάδας  (πρώην Δήμος Κτημενίων) αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου .
36.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση –αναπαλαίωση νερόμυλου  Τ.Δ Αγίας Τριάδας  (πρώην Δήμος Κτημενίων) αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου .
37.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων και διαμόρφωση χώρων Τ.Δ Αγίας Τριάδας» (πρώην Δήμος Κτημενίων )αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου .
38.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις τεχνικά έργα Αγίας Τριάδας (πρώην Δήμος Κτημενίων) αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου .
39.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποία Τ.Δ Φουρνάς  (πρώην Δήμος Φουρνάς)αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου .
40.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Περίφραξη χώρου Αγίου Κυπριανού  (πρώην Δήμος Κτημενίων)αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου 41.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου Αγίου Κυπριανού  (πρώην Δήμος Κτημενίων» (πρώην Δήμος Κτημενίων) αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου .
42.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αναβάθμισης σχολικών μονάδων του Δήμου Φουρνάς» (πρώην Δήμος Φουρνάς )αναδόχου Τσούτσικα Φώτιου
43.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Ανάπλαση χώρου Πέρα Βρύση Τ.Δ Στενώματος» αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη
44.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Πλακόστρωση βατών δρόμων εντός του Τ.Δ Στενώματος» αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη
45.Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Πλακόστρωση βατών δρόμων εντός του οικισμού  Τ.Δ Στενώματος» αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη .
46.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Πλακοστρώσεις στο  Τ.Δ Παυλοπούλου αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη .
47.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Πλακόστρωση δρόμου από Ιερό Ναό Ι. Χρυσοστόμου έως οικία Ιωάννη Καρανίκα οικισμού Παπαδιάς Τ.Δ Παυλοπούλου αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη.
48.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης αποκατάσταση δρόμων εντός του Τ.Δ Στενώματος» αναδόχου κ.Ζαραβέλη Ιωάννη
49.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Διαμόρφωση νέων θέσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου» αναδόχου κ.Κων/νου Χούπα
50.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αξιοποίηση –ανάπτυξη στον Πλατανιά έναντι παραλίας οικισμού Αμπελίων  στο Τ.Δ Αγίας Βλαχέρνας).
51.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «   Εσωτερική Οδοποία Μικρού Χωριού» αναδόχου κ.Κορέντζελου Ιωάννη.