Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

Ευχαριστήρια επιστολή από τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου

 Ευχαριστήρια επιστολή από τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου

Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον επιχειρηματία κ. Αλεξόπουλο Δημήτριο, ιδιοκτήτη του hotel – café – music bar – παιδότοπο EVILION VILLAGE, που παρόλο την οικονομική συγκυρία της εποχής μας, ευαισθητοποιήθηκε κάνοντας δωρεά την πινακίδα του σχολείου και φιλοξενώντας τους μαθητές στην επιχείρησή του. Ευχόμαστε αυτή η γενναιόδωρη κίνηση να αποτελέσει πρότυπο μίμησης και να κινητοποιήσει κι άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου το Ειδικό Σχολείο να βρει αρωγούς που θα συμβάλλουν στην εξέλιξή του.