Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2011

Συνεδριάζει στις 16/6 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Συνεδριάζει στις 16/6 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Η συνεδρίαση θα γίνει στο γραφείο του προέδρου της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Υψηλάντη 1, 1ος όροφος), στις 16-06-2011, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:30 π.μ με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ    1ο :  Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεως  στις 09/06/2011.
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών και Τ.Κ. Καστέλλας  - Νεροτριβιάς – Αττάλης Δ.Δ. Μεσσαπίων», στο Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής : Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.