Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011

Προτάσεις για διαφάνεια και αυστηρό έλεγχο στα οικονομικά κομμάτων - βουλευτών

Του Φώτη Κουβέλη, Προέδρου της Δημοκρατικής Αριστεράς

Η κρίση της πολιτικής είναι παρούσα, όπως και η αποσύνθεση του πολιτικού συστήματος. Αυτή την κρίση τη γέννησε και την τροφοδότησε, μεταξύ άλλων, και η οικονομική συμπεριφορά των κομμάτων και των πολιτικών.
Η αμφισβήτηση των κομμάτων, όπως με έμφαση σήμερα καταγράφεται, μετά την πίεση που ασκεί η ανάδειξη των υποθέσεων - σκανδάλων και η κοινωνική αποδοκιμασία, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν τα ίδια τα κόμματα δεν προσφέρουν διαφάνεια για τα δικά τους οικονομικά.

Πρέπει άμεσα να προωθηθεί ρύθμιση σύμφωνα με την οποία να μειωθεί η κρατική οικονομική επιχορήγηση των κομμάτων και τούτο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι αυτή η επιχορήγηση στηρίζει την ανεξαρτησία των κομμάτων έναντι των ποικιλώνυμων εξαρτήσεων από ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα. Τα κόμματα οφείλουν να προσαρμόσουν τις ανάγκες τους στην οικονομική πραγματικότητα και να εγκαταλείψουν δαπανηρές συμπεριφορές που δεν υπηρετούν επί της ουσίας την πολιτική.
Οφείλουν να αντιστοιχηθούν με τις θυσίες και τα δυσβάσταχτα βάρη της κοινωνίας.
Τα οικονομικά των κομμάτων πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια και να ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο έλεγχος να είναι ουσιαστικός.
Για την οικονομική θέση των κομμάτων να εξετάζονται και να συνυπολογίζονται, στο πραγματικό τους ύψος, οι δαπάνες τους.
Οι συνδρομές των μελών και οι ενισχύσεις φίλων του κόμματος να είναι ονομαστικές.
Οι εκλογικές δαπάνες να ελέγχονται ουσιαστικά προκειμένου να διαπιστώνεται συγκεκριμένα η υπέρβαση του ορίου που προβλέπεται από το νόμο.
Κάθε παράβαση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης να επισύρει κύρωση προστίμου και σε κάθε περίπτωση ανάλογη και αντίστοιχη περικοπή της κρατικής επιχορήγησης.
Να απαγορευθεί ο δανεισμός των κομμάτων από τις Τράπεζες με μόνη «εγγύηση» τη μέλλουσα και αβέβαιη  κρατική επιχορήγησή τους.
Οι ίδιες ρυθμίσεις να ισχύουν και για τους βουλευτές και για τους υποψήφιους βουλευτές, με κύρωση, για όποιον τις παραβιάζει, την έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα και την επιβολή χρηματικού προστίμου.
Επιπροσθέτως, σε ό,τι αφορά το «πόθεν έσχες» αυτό πρέπει να καταστεί ουσιαστικό. Ο υπόχρεως σε «πόθεν έσχες» οφείλει να δηλώνει με ακρίβεια την περιουσιακή του κατάσταση και τα εισοδήματά του. Να δηλώνει ακόμα εκ των προτέρων ότι αποδέχεται και εκχωρεί στο δημόσιο κάθε περιουσιακό του στοιχείο που προκύπτει ως μη δηλωθέν.
Η διαφάνεια και η νομιμότητα των οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών είναι κοινωνική αξίωση και υπηρετεί την αξιοπιστία τους. Δικαιολογημένα, εξ' άλλου, διατυπώνεται το ερώτημα: όταν τα κόμματα δεν μπορούν να διαχειρισθούν τα δικά τους οικονομικά και προσφεύγουν στο δανεισμό, πώς μπορούν να διαχειρισθούν τα οικονομικά της χώρας;