Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Εξελίξεις για τον Παραμεγδόβιο Τι απάντησε το Υπουργείο στην Ερώτηση Ταλιαδούρου

● Θα  επιδιωχθεί  η  ένταξη  κατασκευής  του  τμήματος  Νεράϊδα – Μαυρομμάτα  της  Επαρχιακής  Οδού  Καρδίτσας – Αγρινίου  δηλ. του  Παραμεγδόβιου, σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  μετά  την  ολοκλήρωση  των  σχετικών  μελετών.
● Έως  30-6-2011  θα  παραδοθεί  η  μελέτη  της  γέφυρας  Μέγδοβα  και  θα  επιδιωχθεί  η  ένταξη  κατασκευής  της  γέφυρας  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα.   Ο  Υφυπουργός  Υποδομών, Μεταφορών  και  Δικτύων  κ. Γ. Μαγκριώτης, απαντώντας (2.6.11) στην Ερώτηση (23.5.11) του Βουλευτή  και  τ. Υφυπουργού  Παιδείας, κ. Σπύρου  Ταλιαδούρου, σχετικά  με  την  χρηματοδότηση  και  υλοποίηση  του  τελευταίου  εναπομείναντος  τμήματος  Νεράϊδα – Μαυρομμάτα, της  Επαρχιακής  Οδού  Καρδίτσας – Αγρινίου (γνωστής  ως  Παραμεγδόβιας), που  αποτελεί  πάγιο, δίκαιο  και  χρόνιο  αίτημα  των  κατοίκων  της  περιοχής, απαντά  μέσω  του  εγγράφου  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς  Ελλάδας, ότι  θα  επιδιωχθεί  η  ένταξη  του  έργου  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  με  την  ολοκλήρωση  των  σχετικών  μελετών  που  διενεργούνται  και  επιβλέπονται  από  την  Διεύθυνση  Δημοσίων  Έργων  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας, στο  πλαίσιο  τρέχουσας  σύμβασης.
    Ειδικότερα, η  απάντηση  του  Υφυπουργού  Υποδομών, Μεταφορών  και  Δικτύων, κ. Γ. Μαγκριώτη, είναι  η  εξής:
  ● «Η  υπηρεσία  μας  επιβλέπει  την  εκπόνηση  μελέτης  του  τμήματος  από  οικισμό  Νεράϊδας  μέχρι  γέφυρα  Μέγδοβα, της  Επαρχιακής  Οδού  Καρδίτσας – Καρπενησίου – Αγρινίου. Η  εν  λόγω  σύμβαση  έχει  ως  αντικείμενο  την  μελέτη  οδοποιίας  για  την  βελτίωση  του  υπάρχοντος  χωματόδρομου, καθώς  και  την  μελέτη  της  γεφύρωσης  του  ποταμού  Μέγδοβα, ώστε  να  επιτευχθεί  η  οδική  σύνδεση  των  δύο  περιοχών.
Εγκρίθηκε  η  αναγνωριστική  μελέτη  οδοποιίας  και  η  προμελέτη  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων. Δόθηκε  εντολή  για  εκπόνηση  προμελέτης  οδοποιίας, οριστικής  γεωλογικής  μελέτης  καθώς  και  προκαταρκτικής  μελέτης  τεχνικού  και  προγράμματος  γεωτεχνικών  ερευνών  για  τη  γέφυρα  Μέγδοβα, οι  οποίες  πρόκειται  να  παραδοθούν  έως  30-6-2011.
Στο  πλαίσιο  της  τρέχουσας  σύμβασης  θα  υλοποιηθούν  η  Μ.Π.Ε., η  οριστική  μελέτη  οδοποιίας  επί  μήκους  1  χιλιομέτρου, που  αφορά  στις  προσβάσεις  της  γέφυρας  του  Μέγδοβα, η  οριστική  μελέτη  της  υπόψη  γέφυρας  και  η  γεωτεχνική  μελέτη  που  αφορά  στη  γέφυρα, ώστε  να  καταστεί  εφικτή  τουλάχιστον  η  κατασκευή  της  γέφυρας  και  των  προσβάσεών  της.
Με  την  ολοκλήρωση  των  ως  άνω  μελετών, θα  επιδιωχθεί  η  ένταξη  του  έργου  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα».