Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Ημερίδα για την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας διοργάνωσαν την Πέμπτη, 2-6-2011, ημερίδα για Οικονομικά θέματα, ESY.net-Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στη Βιβλιοθήκη του ΓΝ Λαμίας.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του ΥΥΚΑ, Στελέχη της 5ης ΥΠΕ και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Διοικητές Νοσοκομείων, Διοικητικοί Διευθυντές, Υποδ/ντές Οικονομικού, Δ/ντές Πληροφορικής Νοσοκομείων, Συντονιστές Διευθυντές Κ.Υ., Ιατροί, Σύμβουλοι Οικονομικών και Ανάδοχοι έργων Πληροφορικής 5ης ΥΠΕ και από το Νομό Ευρυτανίας ο Διοικητής του Γ.Ν. Καρπενησίου κ. Γ. Χαλιάσος.
Με τους Βίκυ Σκιαδοπούλου (Υποδιοικήτρια 5ης Υ.ΠΕ.), Πέτρο Τομάρα (Διοικητή 5ης Υ.ΠΕ.) και Αθανάσιο Τσάτσο(Υποδιοικητή 5ης ΥΠΕ) στο προεδρείο της Ημερίδας, οι εισηγήσεις – διαλέξεις που ακολούθησαν είχαν ως εξής:
1. Υπηρεσιακά θέματα (Ρόμπας-Μηλώνης)
2. ESY.net-SLAs
3. Overview και action Plan (Μανιαδάκης, Καθηγητής ΕΣΔΥ)
4. Τεχνικά θέματα εφαρμογής διπλογραφικού (Λουκίσσα)
5. Θέματα Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας (Εκπρόσωπος Κοινωνίας της Πληροφορίας)
6. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (Μαραγγέλης & συνεργάτες ΗΔΙΚΑ)
7. Οργανωτική & Λειτουργική Ανασυγκρότηση Κέντρων Υγείας Στερεάς Ελλάδας-Προτάσεις (Βίκυ Σκιαδοπούλου – Υποδιοικήτρια της 5ης ΥΠΕ).
8. Νέοι Στόχοι και προκλήσεις στην ΠΦΥ (Λ. Θηραίος)
Στα πλαίσια της εισήγησής της η κα. Βίκυ Σκιαδοπούλου παρουσίασε προτάσεις, σε συνέχεια διαβουλεύσεων με τους Διευθυντές των ΚΥ, για την οργανωτική και λειτουργική ανασυγκρότησή τους.
Στόχος μας είναι, όπως τόνισε η Υποδιοικήτρια της 5ης ΥΠΕ, η αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), δεδομένης και της έναρξης εφαρμογής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) από 1ης Σεπτεμβρίου 2011, ώστε τα Κέντρα Υγείας, τα Ιατρεία του ΙΚΑ να γίνουν πραγματικά κέντρα υγείας και πρόληψης και όχι κέντρα συνταγογράφησης. Όραμα μας είναι η νέα, ενιαία ΠΦΥ, σε στενή διασύνδεση και συντονισμό με τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη, Πρόνοια και Τοπική Αυτοδιοίκηση να προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε όλους τους πολίτες.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και διάλογος με τους συμμετέχοντες της Ημερίδας, η οποία είχε μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία.