Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011

Το Φεβρουάριο Μειώθηκαν κατά 37,5% οι οικοδομικές άδειες


Περαιτέρω συρρίκνωση παρουσίασε η οικοδομική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
Συγκεκριμένα, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 2.166 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 387,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.449,8 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 37,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,9% στην επιφάνεια και κατά 38,3% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 2.157 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 384,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.434,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 37,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,2% στην επιφάνεια και κατά 37,4% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.
Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας διαμορφώθηκε το Φεβρουάριο σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 15,0 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Φεβρουάριο 2011, είναι 1,0%.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάρτιο 2010 έως τον Φεβρουάριο 2011, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε σε 45.983 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9.306,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 33.382,8 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 17,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 28,4% στην επιφάνεια και κατά 30,8% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2009 - Φεβρουαρίου 2010.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 17,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 28,7% στην επιφάνεια και κατά 30,7% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2009 - Φεβρουαρίου 2010.
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,4%.