Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Οριστικά τι αλλάζει στον κλάδο των ταξί


Την έκδοση νέων αδειών- υπό προϋποθέσεις, την κατάργηση των περιορισμών στην έκδοση άδειας οδήγησης, την λειτουργία νέων τύπων ταξί όπως πχ τα μίνι βαν αλλά και την είσοδο εταιρειών στον κλάδο προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών.
Αλλαγές θα υπάρξουν και στα διοικητικά πρόστιμα και τις παραβάσεις οδηγών και ιδιοκτητών ταξί.
Στόχος των προωθούμενων ρυθμίσεων, που αφορούν στα ταξί και αγοραία, σε όλη την Ελλάδα, είναι σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, Δ. Ρέππα, ο εκσυγχρονισμός και η οργάνωση της αγοράς κατά τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων και η παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους χρήστες, ενισχύοντας και τον τουρισμό.
Επίσης, για πρώτη φορά θεσπίζονται ανοιχτές διαδικασίες για την απόκτηση της άδειας και την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδηγού ταξί και γενικότερα την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτό τον χώρο.
Συγκεκριμένα το Π.Δ. προβλέπει:
Έκδοση νέων αδειών
Εισάγεται αντικειμενικό και διαφανές σύστημα, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία και μαθηματικός τύπος καθορίζει τον απαιτούμενο αριθμό αδειών σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής (πληθυσμός και τουριστική κίνηση). Νέες άδειες εκδίδονται, με αντικειμενικά κριτήρια. Καθιερώνονται συντελεστές ταξί/1.000 κατοίκους, με βάση τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Πάντως, ο αριθμός των ταξί που κυκλοφορούν στη χώρας είναι ήδη μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο αριθμό άλλων χωρών. Ενδεικτικά σε όλα τα κράτη της ΕΕ ο αριθμός των ταξί κυμαίνεται από 1,3 έως 2 ανά 1.000 κατοίκους.
Ο δείκτης που επιλέχθηκε για την Ελλάδα είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (2,5 ταξί ανά 1.000 κατοίκους για την Αθήνα, 2 ταξί ανά 1.000 κατοίκους για την υπόλοιπη Ελλάδα).
Πότε επιτρέπεται αλλαγή έδρας
α) Αν υπάρχει υπερτοπική υποδομή (λιμάνι, αεροδρόμιο κ.λπ.) ή η περιοχή διευρύνεται άμεσα (κυρίως τουριστικές περιοχές).
β) Δυνατότητα διεύρυνσης περιοχής κοινής λειτουργίας μέχρι επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου και όμορης δημοτικής ενότητας (απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, κυρίως σε τουριστικές περιοχές).
γ) Στα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης παραμένουν οι υφιστάμενες μεγάλες έδρες, σε σύνδεση με τις υπερτοπικές υποδομές.
δ) Αν η Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' Βαθμού δεν αποφασίσει διαφορετικά, οι έδρες παραμένουν οι τοπικές και δημοτικές ενότητες του ν. 38532/2010 (Καλλικράτη).
Είσοδος εταιρειών
α) Αίρεται κάθε περιορισμός.
β) Εταιρείες οποιασδήποτε μορφής (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ) μπορούν να αγοράσουν άδειες ταξί.
γ) Φυσικά πρόσωπα μπορούν να αγοράσουν άδειες ΤΑΞΙ.
δ) Αποτρέπεται η δημιουργία ολιγοπωλίων ή μονοπωλίων – ανά έδρα να μην ξεπερνιέται ένα συγκεκριμένο ποσοστό (5% του συνολικού αριθμού αδειών στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, 10 % αλλού).
Πρόσβαση στο επάγγελμα
α) Καταργούνται όλα τα επαγγελματικά ασυμβίβαστα ως προς την έκδοση ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου.
β) Αίρεται ο γεωγραφικός περιορισμός της άδειας (θα ισχύει για όλη την Ελλάδα).
γ) Θα απαιτείται επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και
δ) Απολυτήριο Γυμνασίου ή ισοτίμου της αλλοδαπής.
Εξάλλου, αίρονται οι περιορισμοί ως προς τις νομικές μορφές εκμετάλλευσης αδειών ταξί. Πλέον Οποιασδήποτε μορφής Εταιρία, Φυσικό Πρόσωπο ή Συνεταιρισμός μπορεί να εκμεταλλεύεται άδειες ΤΑΞΙ.
Εκτός από τον παραδοσιακό τρόπο μεταβίβασης της άδειας μέσω συμβολαιογραφικής πράξης πλέον θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται και μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
Κοινωνικά κριτήρια
Θεσμοθετείται μοριοδότηση σε πολύτεκνους, μακροχρόνια ανέργους, ανάπηρους 67% και άνω. Εάν δεν βρεθούν δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής, οι νέες άδειες θα χορηγούνται με ηλεκτρονική δημοπρασία σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Μίνι – βαν
Προβλέπεται η δημιουργία νέας κατηγορίας οχημάτων, ενώ ικανοποιείται και ένα πάγιο αίτημα του τουριστικού κλάδου, που αφορά στην κυκλοφορία 7θέσεων ή 9θέσεων οχημάτων, αν και το θέμα δεν ρυθμίζεται με το συγκεκριμένο Π.Δ. αλλά θα αποτελέσει αντικείμενο νόμου.
Αναλυτικά:
-Δημιουργείται νέα κατηγορία ΕΔΧ αυτοκινήτων (διαφορετικό χρώμα, θέσεις και μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή οχήματος). Τα κίτρινα ταξί μπορούν να μετατρέπονται σε αυτή την κατηγορία. Η κατηγορία αυτή, μόνο κατόπιν συνεννόησης, θα έχει διαφορετικό κόμιστρο.
-Δυνατότητα χρησιμοποίησης 7θέσεων ή 9θέσεων οχημάτων.
-Δυνατότητα χρησιμοποίησης όλων των συστημάτων επικοινωνίας (ραδιοδίκτυα, κινητά τηλέφωνα, TETRA, internet κ.λπ.) για την επικοινωνία του επιβάτη με τις εταιρείες ταξί.