Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Η ΕΛΜΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΗΝ 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
To Υπουργείο Παιδείας(;) συνεχίζοντας την «φιλεκπαιδευτική» πολιτική του προχώρησε σε  μια νέα «καινοτομία». Με την υπουργική  απόφαση (61284/27-05-2011) καταργεί το δικαίωμα, στους μαθητές του Δημοτικού, να επιλέξουν όποια Δεύτερη Ξένη Γλώσσα επιθυμούν να διδαχθούν. Η Δεύτερη Ξένη Γλώσσα που θα διδάσκεται σε όλους τους μαθητές, θα επιλέγεται με βάση το τι θα ζητά η πλειοψηφία τους!!!

Παράλληλα με νέα απόφαση (62780/02-06-2011) αναφέρει: Σε κάθε Γυμνάσιο θα διδάσκεται μία δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία επιλέγεται μεταξύ της Γαλλικής ή της Γερμανικής ή της Ιταλικής ή της Ισπανικής.  Για την επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη  οργανικής θέσης εκπαιδευτικού στο σχολείο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οργανική θέση, ή οργανική θέση έχουν δύο (2) ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ40) θα επιλεγεί η ξένη γλώσσα που επιθυμεί να διδαχθεί η πλειοψηφία των μαθητών του Γυμνασίου. Για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου οι οποίοι στην Α΄ και Β΄ τάξη διδάχτηκαν διαφορετική γλώσσα από τη γλώσσα επιλογής του σχολείου υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: ή να ισχύσει το Π.Δ. 188/1985 (απαλλαγή μαθητών από την ξένη γλώσσα) ή μετεγγραφή του μαθητή σε όμορο Γυμνάσιο που θα διδάσκεται η ίδια γλώσσα που διδασκόταν ο μαθητής!!!
Η κατάσταση αυτή, θα δημιουργήσει σοβαρότατα μαθησιακά προβλήματα στους μαθητές, θα απαλείψει τη διδασκαλία της  Πολυγλωσσίας στο Δημόσιο Σχολείο, θα ενισχύσει την παραπαιδεία και θα δημιουργήσει σχολεία Γλωσσικού Καταναγκασμού. Παράλληλα θίγει τα εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών καταδικάζοντας τους σε ανασφάλεια και απόγνωση την ώρα που γίνεται λόγος για μαζικές απολύσεις…
   Η μόνη πραγματική αιτία, η μοναδική «λογική» στην οποία μπορεί να στηριχθεί η εγκύκλιος αυτή είναι η «λογική»  σύμφωνα με την οποία η Δημόσια δωρεάν Παιδεία, η μόρφωση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, η μόνιμη και σταθερή δουλειά, είναι «αναχρονισμοί» που «πρέπει» άμεσα να σαρωθούν.  Αυτή εξάλλου η «λογική», είναι και η βάση της πολιτικής του γενικευμένου ξεπουλήματος της χώρας και της συντριβής των δικαιωμάτων όλων των εργαζόμενων. Ζητάμε την  άμεση ανάκληση της αντιπαιδαγωγικής αυτής απόφασης και  τη διατήρηση του ισχύοντος νόμου ελεύθερης επιλογής και παράλληλης διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας, νόμου που σέβεται την προσωπικότητα, την ισορροπία και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μας. Η δεύτερη ξένη γλώσσα αποτελεί ανάγκη και όχι πολυτέλεια στην εποχή μας!  Καλούμε τους γονείς να αρνηθούν να συναινέσουν στο να υποβληθούν τα παιδιά τους σε μια τέτοια απαράδεκτη διαδικασία εξαναγκασμού που υπονομεύει την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την αντίληψη τους για το σχολείο και το ενδιαφέρον τους για τη γνώση. Τους καλούμε  να αναπτύξουν και να στηρίξουν κάθε πρωτοβουλία για την αποτροπή μιας τέτοιας αρνητικής εξέλιξης.

Ο Πρόεδρος                                                              
Μαστροκώστας Κώστας                                                  

Η  Γ. Γραμματέας        
Πανοπούλου Φωτεινή